Podporujeme granty jiné neziskové organizace pečující o seniory

Nadace vznikla v roce 2008. Za dobu fungování jsme rozdělili mezi neziskové organizace pomáhající seniorům 35 mil. korun. V našem vlastním projektu Doma bez obav jsme pomohli tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně doma.

Děkujeme našim firemním partnerům i dárcům, že díky jejich darům můžeme dále podporovat jiné neziskové organizace a naši společnou pomoc násobit.

Proč podporujeme další neziskovky

Naší vizí je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče.
Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem.
Víme, že to sami nedokážeme. Vážíme si práce všech neziskovek, které mění svět k lepšímu. Pokud máte podobnou vizi jako my, pojďme spolupracovat. Společně můžeme pomoci více seniorům po celé České republice. Podrobné znění pravidel přidělování nadačních příspěvků najdete ve Statutu. Děkujeme za vaši práci a těšíme se na vaše nápady.

Koho podporujeme

Neziskové organizace mohou žádat o podporu skrz formulář níže během otevřeného grantového řízení.
Správní rada nadace může rozhodnout o udělení nadačního příspěvku také příspěvkové organizaci nebo jednotlivci. Standardně rozdělujeme mezi neziskové organizace 1 milion korun ročně. Počet podpořených organizací závisí na výši podpory. Financujeme až 100 % nákladů na projekt včetně mzdových nákladů, jedna organizace může podat více žádostí.

Průběh grantového řízení

Grantové řízení spouštíme ve dvou formátech: 1. Uzavřená výzva pro organizace, které podporujeme dlouhodobě, abychom pomohli zajistit udržitelnost jejich projektů. 2. Otevřené kolo určené dalším neziskovým organizacím, které je zaměřené pouze na jednu z podporovaných oblastí. Příjem žádostí pro grantové řízení na rok 2025 bude spuštěn v létě 2024.

Grantové oblasti

Důstojné stárnutí – grant, který pomáhá seniorům zůstat v domácnosti

Pro koho je grant určený:

Moderním terénním sociálním službám, které napomáhají soběstačnosti seniorů a jejich kvalitnímu životu doma. Inovativním projektům, které doplňují registrované sociální služby jako trénování paměti, cvičení v domácím prostředí, služby fyzioterapeuta, zapůjčování kompenzačních pomůcek a další.

Současné i očekávané demografické změny jsou výzvou pro systém sociální péče o seniory. Stáří a snížená soběstačnost nemusí znamenat vzdát se vazeb k nejbližším lidem a místům, kde člověk prožil život. Řada seniorů chce dožít doma. Jejich přání respektujeme a jdeme mu vstříc. Chceme, aby každý mohl důstojně zestárnout v domácím prostředí.

Spokojené stáří – grant pro ty, kteří vědí, že stáří může přinášet radost a štěstí

Pro koho je grant určený:

Podporujeme projekty, které ví, že stáří není nuda a nemoc. Že i v pokročilém věku lze dělat zajímavé věci. Dále programy, které vzbudí v seniorech zvídavost, otevřou jim nové obzory, pomohou najít nový životní styl. Mohou to být volnočasové, vzdělávací aktivity či dobrovolnické programy, které propojují mezigenerační setkávání.

Protože se prodlužuje délka života, tak jeho stále větší část budeme prožívat ve stáří. Tato etapa života neznamená být sám, vzdát se svých radostí. Pomáháme aktivitám, které přinášejí radost do života, zážitky, nové kontakty či naplňují sny.

Stáří vnímané s úctou a respektem – tento grant pomáhá zlepšit postavení seniorů ve společnosti

Pro koho je program určený:

Podporujeme osvětové kampaně, které zlepší vnímání seniorů ve společnosti, odstraní stereotypy a zdůrazní jejich zkušenosti. Pomůžeme programům, které umožňují aktivní zapojení seniorů do veřejného života. Tím mohou předat své profesní či životní zkušenosti a aktivně trávit čas. Spadají sem i programy, které podporují mezigenerační vztahy a solidaritu.

Naším cílem je, aby staří lidé byli vnímáni s úctou a s respektem. Často je tato generace prezentována jako ekonomická zátěž a zdroj problémů. V pracovním procesu je jim přisuzována neschopnost učit se moderním postupům, menší výkon či neochota přizpůsobovat se změnám. To chceme změnit.

Péče v kruhu blízkých – grant na podporu pečujících členů rodiny

Pro koho je grant určený:

Podporujeme vzdělávací projekty, které zvýší kompetence laických pečujících. Pokud chtějí zabezpečit blízkým kvalitní péči, musí vědět, jak na to. Pomůžeme programům, které laickým pečujícím poskytnou úlevu, dopřejí volný čas nebo poskytnou psychickou podporu.

Péče o osobu blízkou nese emocionální, fyzickou i časovou zátěž. Pokud se pečující rozhodnou starat o blízkého, musejí často nechat zaměstnání. Podporujeme sociální projekty, které jim nabídnou placené zaměstnání, alespoň formou zkrácených úvazků.

Péče blízké osoby dává seniorovi pocit jistoty a bezpečí. Poskytuje nepostradatelnou emocionální podporu. Laický pečující je pro nás součástí týmu a vážíme si jejich práce.

Příběhy organizací, kterým jsme pomohli

Od založení v roce 2008 podporujeme granty další neziskové organizace, které pomáhají seniorům. Můžeme tak působit po celé České republice. Naprostou většinu těchto neziskovek podporujeme dlouhodobě. Přečtěte si, co o partnerství s námi říkají.

Charita Šternberk

Charitu Šternberk podporujeme od samého vzniku nadace, tedy od roku 2008. Je to tedy jeden...

Dobrovolnické centrum Adra Ostrava

Dobrovolnické centrum Adra Ostrava podporujeme už od roku 2011 a od té doby jsme spolu vym...

Maltézská pomoc, o.p.s.

Maltézská pomoc je partnerem nadace od roku 2012. Podporovali jsme její dobrovolnický prog...

Seznam organizací pečující o seniory, kterým jsme pomohli

Od roku 2008 každý rok rozdělujeme finanční podporu neziskovkám, které pomáhají seniorům. Od té doby jsme více než 100 organizací podpořili částkou přes 31 milionů korun. Mnohé z nich podporujeme dlouhodobě. Vedle toho jsme konkrétní seniory podpořili částkou téměř 4 miliony korun.

Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Olomoucký Zlínský Středočeský Praha Moravskoslezský Vysočina Jihomoravský 1042 304 236 352 421 1503 555 4342 1830 2663 14248 3597 936 1337
Kdy jsme pomohli Výše grantu Lokace Název organizace Účel pomoci www
Součet zobrazených grantů: