Charita Šternberk

17.8.2022
Charitu Šternberk podporujeme od samého vzniku nadace, tedy od roku 2008. Je to tedy jeden z našich nejdelších partnerů a my věříme, že lidé v Charitě Šternberk vědí, že s námi můžou počítat.
Charita Šternberk

Představte nám stručně práci vaší neziskovky.  

Charita Šternberk působí ve třech městech a to Šternberk, Litovel a Uničov. Charita má širokou působnost ve svém regionu. V každém městě máme samostatná střediska, která jsou zaměřená na domácí zdravotní a hospicovou péči, charitní pečovatelskou službu, osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, dále osoby, které se nacházejí v dluhové pasti, matky samoživitelky a osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci a jsou bez přístřeší. 

 

Jak dlouho vás Nadace Krása pomoci podporuje a kolika lidem jste díky této spolupráci pomohli?  

Spolupráce s Charitou Šternberk začala už v roce 2008 a moc za ni děkujeme. Vážíme si pomoci Nadace Krása pomoci pro Charitní pečovatelskou službu. Ročně pomáháme okolo 260 klientům, kteří žijí ve svém domácím prostředí. 

 

Co se vám vybaví, když se řekne Krása pomoci? 

To, že tato Krása pomoci je mezi námi stále od roku 2008 je díky tomu, že lidé v této nadaci mají srdíčko na pravém místě a vnímají potřebnost důstojného stárnutí pro naše seniory.