Pomoc a informace pro osoby,
které pečují o seniory doma

Pečujete doma o stárnoucí rodiče nebo prarodiče? Víme, že může být velmi těžké zorientovat se v nové situaci a vyznat se ve všem, co je potřeba vyřídit. Jsme tu, abychom vám pomohli, dali radu a byli tu zkrátka pro vás, abyste se vždy měli na koho obrátit.
Na téhle stránce najdete pohromadě informace o všech příspěvcích a pomůckách, které vám mohou situaci ulehčit. Také zde najdete návody, jak pečovat o nepohyblivého seniora nebo člověka s demencí.
Je možné, že budete cítit, že je toho na vás moc. Proto tu najdete informace o psychohygieně pro pečující. Nabízíme také propojení s naší psycholožkou.

Pomoc a služby pro lidi pečující o seniory:

Informace pro pečující o seniory

Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na seznam informací o různých službách určených pro seniory a domácí pečující. Dozvíte se mimo jiné, jak a kde žádat o příspěvek na péči o osobu blízkou, jak řešit kompenzační pomůcky, jaké jsou druhy sociálních služeb, jak na úpravu bytu nebo například jak manipulovat s nepohyblivým seniorem.

Informace pro pečující o lidi s demencí nebo Alzheimerovou chorobou

Tato sekce je určena speciálně pro ty, kteří pečují o seniory s demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Dozvíte se zde mimo jiné, jaké jsou první projevy demence, kdo vám může pomoci a co můžete udělat vy sami doma.

Kontaktní místa

Na těchto místech nás najdete v konkrétní hodiny a dny v týdnu. Můžete se tu u nás stavit a poradit se o tom, co vás zajímá. Vždy je lepší nám dát předem vědět, že se za námi chystáte.

Kontatní místa pomoci seniorům. Kliknutím zobrazíte kontakty

Ústřední Vojenská nemocnice
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice v Motole
Nemocnice Na Homolce
Poradna Krása pomoci - Španělská

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6; Atrium pavilonu A

Otevírací doba: úterý 9 – 11:30 h

Kontakt: poradna@krasapomoci.cz

Šrobárova 1150, 100 34 Praha 10; Pavilon H – hned za vchodem

Otevírací doba: dočasně zavřeno

Kontakt: poradna@krasapomoci.cz

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5; Hlavní vestibul části pro dospělé

Otevírací doba: dočasně zavřeno

Kontakt: poradna@krasapomoci.cz

Roentgenova 37, 150 00 Praha 5; U hlavního vchodu od autobusu, 5.patro

Otevírací doba: středa 9 – 11,30 h

Kontakt: poradna@krasapomoci.cz

Španělská 770/2, 120 00 Praha 2

Otevírací doba: dle předchozí domluvy

Kontakt: poradna@krasapomoci.cz

Rady, jak se doma starat o seniora

Jednání s úřady

Úřad práce

Při péči o blízkého člověka se dříve nebo později dostanete do jednání s úřady. Zcela určitě Vás nemine úřad práce a žádost o příspěvek na péči. Pokud pečujete o svého blízkého na úkor svého zaměstnání budete v kontaktu také s Českou správou sociálního zabezpečení při řešení vlastního důchodového zabezpečení. 
 
Úřad práce vyplácí veškeré sociální dávky, které mohou Vašemu blízkému přispět na tzv. „nákup sociálních služeb“. 

Příspěvek na péči   
https://www.finance.cz/517684-prispevek-na-peci/ (vysvětleno v článku) 
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci (MPSV - vysvětlení + žádost) 
https://pece.cz/prispevek-peci/
 
Příspěvek na mobilitu 
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/zdravotne-postizeni/prispevek-mobilita/ (vysvětleno v článku) 
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-mobilitu (MPSV - vysvětlení + žádost) 
 
Příspěvek na zvláštní pomůcku
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku (MPSV)
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/socialni-davky/zdravotne-postizeni/prispevek-na-zvlastni-pomucku/ (článek)
 
Přiznání výhod osoby se zdravotním postižením (průkaz ZP, ZTP, ZTP/P) 
https://www.pohyblivost.cz/co-je-to-karta-prukaz-tp-ztp-a-ztpp.php (článek) 
https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp (MSPV - vysvětlení + žádost) 
https://socialnipolitika.eu/2017/05/kdo-ma-narok-na-prukaz-osoby-se-zdravotnim-postizenim/ (video návod) 
 
Ocitnete-li se vy nebo Váš blízkých ve finančních potížích způsobených výpadkem nebo snížením příjmů, můžete požádat o následující dávky. Jedná se o dávky, kde je třeba pravidelně dokládat náklady na bydlení a příjmy. Na první pohled vypadá získání velmi složitě, ale nedejte se odradit. Mnoho seniorů v hlavním městě se bez těchto příspěvků neobjede.  
 
Příspěvek na bydlení 
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni (MPSV - vysvětlení + žádosti a přílohy) 
https://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-bydleni (orientační kalkulačka) 
https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/prispevek-na-bydleni/ (článek) 
 
Dávky hmotné nouze 

Příspěvek a živobytí 

Doplatek na bydlení 

Mimořádná okamžitá pomoc 
https://www.mpsv.cz/pomoc-v-hmotne-nouzi (MPSV – vysvětlení + žádosti)
 

Obecní úřad s rozšířenou působností

-    Vydává kartu opravňující k parkování na vyznačených místech pro invalidy, byl-li Vašemu blízkému přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením – ZTP nebo ZTP/P 
-    Sociální odbor – místo, kde se dozvíte nejpřesnější informace o sociálních službách ve Vaší lokalitě

Česká správa sociálního zabezpečení

-    Vdovský nebo vdovecký důchod 
https://www.cssz.cz/vdovsky-vdovecky-duchod 
 
 
-    Zápočet doby péče do tzv. doby pojištění (za dobu, kdy jste pečovali o svého blízkého https://www.cssz.cz/-/jak-se-pro-duchod-zapocitava-doba-pece (ČSSZ) 
 
-    Dlouhodobé ošetřovné 
https://www.cssz.cz/dlouhodobe-osetrovne (ČSSZ – velmi podrobně) 
https://www.finance.cz/498538-dlouhodobe-osetrovne/ (článek) 
 
 
-    Ošetřování člena rodiny a doprovod člena rodina do zdravotnického zařízení 
https://www.cssz.cz/osetrovne (OČR) 
https://www.penize.cz/pracovni-pomer/426696-placene-volno-prehled-na-co-ted-mate-narok (doprovody) 
 

Sociální služby pro seniory

Druhy sociálních služeb

 Sociálních služeb pro seniory je vícero druhů, jejich základní dělení je na TERÉNNÍ, AMBULANTNÍ A POBYTOVÉ služby. Některé jsou státní, jiné soukromé, úhrada v těchto zařízeních se pak může lišit. U registrovaných služeb jsou ceny upravené vyhláškou (vyhláška č. 505/2006 Sb.) – více o úhradách za služby v sekci „úhrada služeb“ 

 

Níže nabízíme výpis služeb, které jsou seniory či pečujícími nejčastěji využívané. 
-    SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Poradenství je služba, kde vám pracovník pomůže zorientovat se v systému sociálních služeb a dávek. Sociální poradenství poskytují i jednotlivé sociální odbory městských částí, kde mají přehled právě o jejich lokalitě. 

 

-    DOMOVY PRO SENIORY – pobytová služba 
Domov pro seniory je určen lidem nad 65 let, kteří potřebují trvalou celodenní pomoc a péči z důvodu snížené soběstačnosti. V ideálním případě toto zařízení klientům dočasně, nebo trvale nahradí domov. V zařízení je klientům poskytováno ubytování, celodenní strava a celodenní péče dle individuálních potřeb (např. zajištění nebo pomoc s hygienou, pomoc při stravování, pomoc při používání toalety nebo výměna inkontinenčních pomůcek, …), většina zařízení také zajišťuje sociálně aktivizační program pro soběstačnější klienty v podobě společného setkávání, tvoření, besed apod. 

 

-    DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIZEM – pobytová služba
Domovy se zvláštním režimem jsou v podstatě Domovy pro seniory, ale jsou určené pro ty klienty, kteří již trpí nějakou formou demence (stařecká demence, Alzheimerova demence, či jiné chronické duševní onemocnění) a díky tomu nemohou setrvat v klasickém Domově pro seniory.


 
-    DOMOVY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – pobytová služba
Domovy pro seniory jsou určené pro ty klienty, kteří jsou zatím z velké části soběstační a nepotřebují celodenní osobní péči. Jsou ve většině případů zřizovány obcí a jedná se o byty zvláštního určení, nikoliv o registrovanou sociální službu, jako je tomu ve dvou předchozích případech. Byt v Domově s pečovatelskou službou přiděluje obec dle jimi stanovených kritérií. Jedná se o bytový dům, který je rozdělena na několik menších i větších (např.: pro manželské páry) bytů, které mají vlastní sociální zařízení i kuchyňku, často je také součástí společenské místnost na scházení se, nebo pořádání společenských událostí. Obec uzavírá s klientem nájemní smlouvu, kromě nájemní smlouvy si lze klient může doobjednat i doplňkové služby dle individuálních potřeb (např. úklid, nákup, praní a žehlení prádla, doprovod na úřady či k lékaři, dopomoc s hygienou apod.), tyto služby se potom hradí zvlášť. 


-    DENNÍ STACIONÁŘE – ambulantní služba
Je zde poskytována strava, individuální péče i program na daný den (např.: dílny, kreativní činnosti, odpočinek, cvičení, …). Tato zařízení fungují zpravidla v pracovních dnech v pracovních hodinách. Zařízení má za úkol pomoci pečujícím o osoby se sníženou soběstačností, a zároveň vyplnit program seniora smysluplně. V denních stacionářích mohou být osoby takřka soběstačné, například senioři, kteří už nemohou díky zdravotnímu stavu pracovat, ale chtějí čas trávit nějak aktivně. Mohou zde být ale osoby i méně soběstačné, v zařízení jsou k dispozici pracovníci, kteří mohou dopomoci například s hygienou, s použitím toalety nebo se stravováním. Některé stacionáře jsou schopni poskytnout péči i o osoby s nějakým typem demence. 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – pobytová i ambulantní
Odlehčovací služba, někdy také nazývána jako služba respitní či úlevová je poskytována jako pomoc osobám, které dlouhodobě pečují o osobu se sníženou soběstačností. Nejčastější forma je dočasné umístění seniora do pobytového zařízení například v případě, že pečující potřebuje odjet na dovolenou, nebo si zkrátka odpočinout. Cílem této služby je totiž poskytnou pečující osobě nezbytný odpočinek, aby měla na další péči energii a sílu. Služba poskytuje ubytování (v případě pobytové služby), celodenní stravu a také individuální pomoc například s hygienou, či s jinou samoobslužnou činností. 

 

OSOBNÍ ASISTENCE a PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – terénní služba 
Tyto dvě služby dávám dohromady, protože poskytují podobné služby. Obě služby poskytují pomoc v přirozením prostředí seniora, nejčastěji v jeho domově. Mohou pomoci s hygienou, s přípravou a podáním stravy, nachystání léků, doprovod k lékaři či jiné instituce, nebo třeba s nákupem. Některé organizace disponují autem a mohou seniora na nákup nebo k lékaři dovézt, některé služby však auto nemají a například nákup nosí samotné pečovatelky. Poskytnutí jednotlivých úkonů záleží na daní organizaci, která vám tyto služby poskytuje a na jejich aktuálních kapacitách v místě vašeho bydliště. 

Rozdíl mezi těmito dvěma službami je ve způsobu hrazení. Osobní asistence je hrazena od hodiny, ale v pečovatelské službě jsou některé činnosti hrazené ne od hodiny, ale od úkonu, více v sekci „úhrada služeb“ 

 

-    TÍSŇOVÁ PÉČE – terénní 
Tísňová péče je terénní služba, kterou si můžete představit jako způsob „kontroly“ seniora. Je vhodná především pro seniory se sníženou soběstačností, kteří žiji sami. TP je vlastně takové malé zařízení (na ruku jako hodinky, visací na krk, nebo speciální mobilní telefon, …) přes které může klient hlasově komunikovat s pracovníky TP v případě, že třena upadne, nebo se mu stane nějaká nepříjemnost. TP mají také ve většině případů i detekci pádu, a ty zařízení, které jsou vhodné pro použité mimo byt mají i GPS lokaci klienta. U TP je také možnost si uschovat klíče, které mohou být potřeba v případě pádu v bytě apod., s výběrem vhodné TP vám rádi poradíme.
 

Úhrady za služby

Sociální služby financované klientem mají vždy stanovenou nejvyšší možnou částku k úhradě zákonem (vyhláška 505/2006 Sb.), maximální částky vypíšeme níže:

U OSOBNÍ ASISTENCE je tato částka stanovena na 155 Kč/hodinu. Pokud daný úkon trvá méně než hodinu, je částka poměrně krácena. Dejte ale pozor na to, že některé organizace mají stanovené, kolik minimálně hodin v kuse si musí klient vzít (často to jsou 2 hodiny).
 

U PEČOVATELSKÉ SLUŽBY je částka za osobní péči nastavena též na 155 Kč/hodinu. Kromě toho jsou ale některé položky péče zpoplatněny jinou částkou. Jednotlivé úkony (strava, nákupy, praní prádla apod.) jsou také hrazeny zvlášť.

U TÍSŇOVÉ PÉČE stanoví zákon částku tak, aby pokryla reálné náklady na provoz technických komunikačních prostředků. Zpravidla se jedná o částku na provoz 350-1000 Kč/měsíc, a okolo 2000 Kč jednorázový poplatek za instalaci zařízení. Přesné ceny vám vždy řeknou v jednotlivých organizacích poskytující TP. 

U DOMOVŮ PRO SENIORY A DOMOVŮ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM je částka rozdělená na částku za ubytování a za stravu. Maximální částka za den činí 560 Kč (305 Kč za ubytování a 255 Kč za stravu). Za měsíc to tedy vychází na 15 680 - 17 360 dle dnů v daném měsíci. Klientovi musí dle zákona zbýt z jeho příjmu (typicky důchodu) minimálně 15 %. Z těchto 15 % se potom hradí další fakultativní služby, léky apod. 

U DENNÍCH STACIONÁŘŮ se platí 255 Kč za celodenní stravu. Dále se platí 155 Kč/hod za pečovatelské úkony (pomoc s jídlem, pomoc na toaletu apod.), odvíjí se tedy od soběstačnosti seniora. 

U DOMOVŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU je stanoven a pouze maximální částka za pečovatelské úkony (donáška jídla, pomoc s hygienou, pomoc s přípravou stravy, malý úklid, …) a to stejně jako u terénní PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, viz výše. Ubytovaný seniory dále platí nájem a zálohy na energie, tuto částku si stanovuje každý zřizovatel Domova s pečovatelskou službou sám, nejčastěji je zřizovatelem město. 

Kromě těchto zařízeních zde máme i různá soukromá zařízení (například různé typy rezidenčního bydlení pro seniory), kde potom částky nejsou zastropované a pohybují se mnohem výše. V soukromém bydlení pro seniory se částka za měsíc může vyšplhat až ke 30-60 tisícům za měsíc. 
 

Kde hledat informace o službách

Informace o jednotlivých službách ve vašem okolí, včetně kontaktu vám poskytne sociální odbor městské části, ve které se nacházíte. Sociální odbor má informace o službách, které jsou ve vaší lokalitě a může pomoci i se zprostředkováním těchto služeb (poradí například s výběrem, s podáním žádosti atd.)
Pokud byste se chtěli vydat při hledání vhodné služby „po vlastní ose“, lze využít Registr poskytovatelů sociálních služeb, kde najdete ucelené informace o registrovaných sociálních službách. V tomto registru najdete pouze služby registrované u MPSV, nenajdete zde například některé rezidenční bydlení pro seniory, která jsou zřizovány soukromou osobou. V registru můžete filtrovat dle místa bydliště, dle druhy služby, nebo i dle jednotlivých služeb. 

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb najdete na adrese: 
https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb  

Na co se ptát při výběru sociální služby

Při výběru služby je vždy potřeba zhodnotit, jaká služba je pro danou osobu nejlepší skrze poskytovanou péči, ale třeba i skrze místo bydliště nebo nabízených doplňkových služeb. 

Před umístěním osoby do pobytové služby je nejlepší si jít místo prohlédnout a pobavit se se sociálním pracovníkem o fungování a chodu daného zařízení. A na co hlavně koukat? Tak třeba na to, zda má zařízení nějakou zahradu, kam mohou klienti jít, nebo je umístěno uprostřed rušné části města. Také na možnosti vyžití a využití volného času. Většina zařízení má nějaké doplňkové služby či aktivity ve formě individuální, nebo skupinové. Nebojte se optat, jaké aktivity a jak často jsou k dispozici. Také je dobré se podívat na pokoje, jak jsou členěné (jednolůžkové, vícelůžkové) a jaké je jejich vybavení. Důležitá otázka je také personální obsazení – kolik klientů má pracovník na starosti a jak je nastavena péče během dne. Určitě vás také bude zajímat, zda jsou v zařízení návštěvy rodiny či jiných blízkých neomezené, nebo jsou omezené nějakým časovým úsekem. 

 

Při terénních službách je dobré se optat na počet a stavbu personálu. Jak organizace postupuje v případě krátkodobého i dlouhodobého výpadku asistenta, či asistentů (dovolená, nemoc, dlouhodobá pracovní neschopnost, ukončení pracovního poměru, …). Jak jsou asistenci vzájemně zastupitelní a také to, zda bude ke klientovi chodit pouze jeden určený asistent, nebo se různě střídají dle aktuálních kapacit. V neposlední řadě vás také bude zajímat, zda má organizace k dispozici auto, nebo asistent dojíždí MHD a není tedy možno auto využít například na doprovod k lékaři, nebo větší nákup. Důležité je také to, od kolika hodin jsou služby klientům poskytovány, některé organizace mají nastavené, že si klient musí vzít například minimálně dvě hodiny v kuse.
 

Kompenzační pomůcky

Hrazené zdravotní pojišťovnou

Upravuje Zákon 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Předepisuje praktický lékař:

- Nástavec na WC
- Inkontinenční pomůcky
- Berle 
- Chodítka
- Základní mechanické vozíky
- Elektricky polohovací lůžka

Předepisuje specialista (internista, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař):

- Odlehčené mechanické vozíky
- Speciální mechanické vozíky
- Zvedáky

Předepisuje specialista (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař):

- Zesílené odlehčené mechanické vozíky XXL
- Elektrické invalidní vozíky
- Antidekubitní sedačky

Předepisuje specialista (gerontolog, chirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař):

- Antidekubitní matrace

S příspěvkem na zvláštní pomůcku

Podmínkou je průkaz o zdravotním postižení


Upravuje vyhláška č. 388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
- Dodatečná úprava motorového vozidla
- Stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC
- Stavební práce spojená s rozšířením dveří v bytě
- Nájezdové ližiny
- Přenosná rampa
- Schodolez
- Zvedací plošiny včetně instalace
- Roštová rampa včetně instalace
- Schodišťová sedačka včetně instalace
- Zvětšovací kamerové lupy
- Pomůcky pro slabozraké a hluchoněmé 
- Motorové vozidlo
- Vodící pes 
 

Nehrazené

- Sedačka na vanu
- Toaletní a sprchové křeslo

Na koho se obrátit a kde pomůcky zajistit

Kde koupit:
- Prodejny kompenzačních pomůcek
- Zdravotní potřeby
- Bazar kompenzačních pomůcek
 
Poradenství ohledně kompenzačních pomůcek poskytují zpravidla prodejci, například:
- MedesaCare https://www.medesacare.cz/poradna
- DMA https://www.dmapraha.cz/clanky/1/
- A další

Zastupování blízké osoby (Institut zastupování)

Je-li váš blízký nepohyblivý

Plná moc pro jednorázovou záležitost

- musí obsahovat označení „plná moc“, dále celé jméno, adresu a rodné číslo zmocnitele i zmocněnce a specifikaci konkrétního právního/úředního výkonu, pro nějž je plná moc udělena a vlastnoruční podpisy obou stran
- ve většině případů nemusí být plná moc úředně ověřená (např. pro jednání na úřadu práce nebo jednání s dodavateli energií)
- její platnost zaniká vykonáním dohodnutého výkonu

Úředně ověřená plná moc
- některé instituce přijímají pro jednání pouze plnou moc tzv. úředně ověřenou, tj. opatřenou razítkem notáře nebo úředního městského úřadu
- např. při jednání s Českou poštou, mobilním operátorem nebo bankou se bez úředně ověřené plné moci neobjedete
- pozor, některé organizace mají vlastní předepsané formuláře pro udělení plné moci (např. Pražská plynárenská)

Generální plná moc
- všeobecná, která zástupce opravňuje ke všem právním úkonům (např. zastupování bez jakýchkoliv omezení jménem zmocnitele)
- generální plná moc musí být vždy úředně ověřená
- může být sjednána na dobu neurčitou

POZOR!!! 
Platnost plné moci trvá je po dobu, kdy je zmocnitel (ten, kdo plnou moc udělil) schopen sám rozhodovat o tom, k čemu je plná moc vystavena. Zmocněnec není oprávněn činit věci, o kterých si nemůže zmocnitel ze zdravotních důvodů rozhodnout (tj. např. Člověk s demencí nemůže udělit plnou moc)
 
Dispoziční právo k bankovnímu účtu
- majitel účtu může zmocnit další osobu, tzv. udělit jí dispoziční právo k bankovnímu účtu 
- sjednává se přímo v bance
- dispoziční osoba může manipulovat s penězi, ale nestává se jejich majitelem
- Proč je dobré udělit dispoziční právo? - někdy se stane, že má náš blízký na účtu velké množství peněz, ale protože už nedokáže zajít do banky nebo k bankomatu, nemůže si třeba hradit sociální služby
 

Objevují-li se projevy demence

Někdy se k úbytku fyzických sil přidá i úbytek kognitivních schopností. Vlivem demence může blízký postupně ztrácet moc nejen nad svou mobilitou ale i nad svým rozhodováním, financemi a majetkem. Může se stát, že uzavře nevýhodnou smlouvu s dodavatelem energií, začne si půjčovat nesmyslně peníze, rozdávat je, či se stane snadno ovlivnitelný náhodnými lidmi, kteří vytuší jeho slabost. Někdy lze toto zhoršení očekávat v důsledku nemoci a připravit se na něj dopředu, někdy může přijít zcela náhle a nečekaně.

Předběžné prohlášení
- byla-li Vašemu blízkému diagnostikována nemoc, u které lze předpokládat úbytek kognitivních schopností, může jako preventivní opatření projevit svou vůli v některých ohledech dopředu – např. aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem, aby je spravovala určitá osoba nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem
- sepisuje se formou tzv. veřejné listiny u notáře

Omezení svéprávnosti
- pokud člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, může být na návrh u soudu jeho svéprávnost omezena
- žádného člověka nelze zcela zbavit svéprávnosti, lze jen omezit určité oblasti – např. podepisovat smlouvy, nakládat s vyšším finančním obnosem, než byl stanoven apod.
- Návrh na omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka může podat kdokoli s uvedením čeho se domáhá a z jakého důvodu
- Soud následně ustanoví soudního znalce z oboru psychiatrie, který provede odborné posouzení zdravotního stavu
- omezení svéprávnosti platí vždy nejdéle na 3 roky, pak musí být stav přezkoumán. Soud dává po 3 letech podmět na přezkoumání automaticky. 
- při stanovení opatrovníka přihlédne vždy soud k zájmům opatrovance, nejčastěji se ustanovuje jako opatrovník rodinný příslušník, ve výjimečných případech může být ustanoven tzv. veřejný opatrovník
 

Praktické tipy při péči v domácnosti

Polohování a manipulace s nepohyblivým člověkem

 Péče o nepohyblivého či málo pohyblivého seniora bývá pro pečující velmi náročná. Správné postupy při polohování snižují riziko případného zranění a jsou také velmi důležité pro zachování fyzické kondice pečujících. 
Tipy a doporučení, jak pečovat o své blízké najdete ve videu níže.
 
Hygienická péče | 4. (apeos.cz) - https://www.apeos.cz/standardy/hygienicka-pece.html
Hygiena | SOSdomacipece.cz - https://www.sosdomacipece.cz/pece/hygiena
 
Polohování – Obrázkové návody
Manipulace s pacienty (ivas.cz) - https://www.ivas.cz/manipulace-s-pacienty/radce-pacienta-zdravotni-rady-komunikace/
 
Péče o ležícího pacienta - Manipulace s imobilní osobou na lůžku - YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=yXO7z2EQ78Y 
 
Série videí od Maltézské pomoci – AJ, ale s českými titulky
1. Zajištění tělesné hygieny: Koupání – Mytí v posteli – YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=vGG-we20S7Q&list=PLDeeL6GRFAr1xjfrRko7u9xYDvg3I3N6j

Charita
Péče o ležícího pacienta – YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=6uku1KRxhug

Kde se vzdělávat

Otevřené kurzy - Institut vzdělávání (institutvzdelavani.cz) - https://www.institutvzdelavani.cz/nabidka-kurzu
Kurzy a akce (pecujdoma.cz) - https://www.pecujdoma.cz/kurzy-a-akce/
 

S čím pomůže praktický lékař

-    Vystaví poukaz na převoz blízkého na vyšetření sanitkou
-    Vystaví poukaz na inkontinenční a kompenzační pomůcky
-    Vystaví poukaz na domácí zdravotní péči
-    Odešle Vašeho blízkého na specializované pracoviště
-    Navštíví Vašeho blízkého doma 

Krizový plán a duševní hygiena

Krizový plán

Krizový plán
1.    Sepište si okruh blízkých osob, na které se můžete obrátit (sourozenec, dítě, příbuzný, soused, kolega z práce), pokud nečekaně onemocníte, potřebujete si od péče odpočinout nebo potřebujete-li na někoho delegovat své úkoly. Je-li to možné, domluvte se s další lidmi na pravidelnou výpomoc. 
2.    Sepište si seznam sociálních služeb ve Vašem okolí – mějte po ruce kontakty na pečovatelskou službu a osobní asistenci, na pobytové zařízení, které nabízí odlehčovací služby, popř. hospicovou péči. Chcete-li jet v létě na dovolenou, domlouvejte pobytové odlehčovací služby již v únoru nebo v březnu. 
3.    Někdy je člověku těžko a neví, jak dál, mějte po ruce číslo na Linku důvěru, která funguje 24 hodin denně.
4.    Vypadnou-li Vám všechny služby, vy se sesypete, Váš blízký nemůže fungovat sám – volejte 155. Je-li dotyčný zcela závislý na péči druhé osoby, postarají se o něj v nemocnici.
5.    Seniorská obálka – zajděte si na Městský úřad pro seniorskou obálku nebo si ji vytiskněte. Doplňte informace o zdravotním stavu opečovávaného a umístěte na ledničku nebo vstupní dveře. Pokud se zdravotní stav Vašeho blízkého zhorší a bude nutný transport do nemocnice, budete mít vy i on vše nutné po ruce.
 

Příklad krizového plánu v praxi

Marta, Eva (sousedky) Pohlídají mámu odpoledne Vyzvednou Alenku ze školky ...................
Petr (bratr) Vyřídí příspěvek na bydlení Má auto  
Praktický lékař adresa, telefon    
Domácí zdravotní péče      
Osobní asistence      
Pečovatelská služba      
Zdravotní přepravní služba      
Odlehčovací zařízení      
Domov pro seniory      
Linka důvěry      
Svépomocná skupina pro pečující      
.............................      

 

Duševní hygiena pečujících

Jak pečovat a nezbláznit se: Psychohygiena pro pečující osoby
Když pečujete o svého blízkého, nová životní role vás pohltí. Jako pečující osoba nesete velkou zodpovědnost, čelíte velkému tlaku, starostem. Dejte si pozor. Pokud zapomenete sami na sebe, můžete se snadno dostat na pokraj svých sil. Zůstaňte silní! Poradíme vám jak.


Zaveďte zdravou denní rutinu
Při péči o dlouhodobě nemocného snadno podlehnete ubíjející denní rutině. Upravte si ji tak, aby prospívala i vám. Pečlivě si rozdělte den na části tak, abyste si v jeho průběhu našli také čas na sebe, pravidelně jedli, odpočívali. Také si zvolte aspoň jeden den v týdnu, kdy si zajdete ven s přáteli, do tělocvičny nebo do kina. V tyto dny vám s péčí o blízkou osobu jistě rád pomůže někdo z rodiny, blízkých opečovávané osoby nebo pečovatelská služba. Svůj režim neporušujte.


Nezanedbávejte duševní hygienu
Psychohygiena představuje rozvoj a podporu duševního zdraví. Jejím prostřednictvím předejdete psychickým onemocněním, naučíte se snadněji zvládat složité životní situace, udržíte se v rovnováze. Následování pravidel duševní hygieny vám tedy přijde vhod také při dlouhodobé péči v roli pečovatele.
 Ze všeho nejdřív se zaměřte na svou životosprávu. Neodbývejte se. Dopřejte si kvalitní osmihodinový spánek, při němž se vaše tělo zregeneruje, nabere síly na další den. Sestavte si pestrý jídelníček splňující doporučení nutričních specialistů. Nevynechávejte své koníčky, udržujte kontakt s okolím, věnujte se sportu. Pohyb vás udrží v psychické i fyzické kondici.
Nepřeceňujte své možnosti. Pokud cítíte, že je toho na vás moc, obáváte se selhání a čelíte stresu, řekněte si o pomoc. Pomoc se může týkat jak péče o domácnost, tak péče o osobu blízkou. Neostýchejte se využít služeb profesionálních pečovatelů klidně jen tak, abyste si mohli odpočinout. V žádném případě se kvůli tomu nemusíte cítit provinile.


Relaxujte
O odpočinku bylo už řečeno mnohé, avšak nezapomínejte, že se netýká jen spánku. Proto si osvojte relaxační techniky a cvičení. Zklidnit se po dlouhém dni vám pomůže jóga, při níž se zároveň protáhnete. Kdykoliv se můžete uvolnit díky autogennímu tréninku. Stačí, když si na chvíli lehnete, zaměříte se na svůj dech, jednotlivé končetiny, zpomalíte tep. Během pár minut se tímto způsobem zbavíte stresu či návalů paniky.
 

Rady, jak se doma starat o osobu s demencí nebo Alzheimerovou chorobou

Projevy demence

10 základních projevů demence dle České Alzheimerovské společnosti
 
1.    Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné úkoly
2.    Problém s vykonáváním běžných činností
3.    Problémy s vyjadřováním
4.    Časová a místní dezorientace
5.    Špatný nebo zhoršující racionální úsudek
6.    Problémy s abstraktním myšlením
7.    Zakládání věcí na nesprávné místo
8.    Změny v náladě nebo chování
9.    Změny v osobnosti
10.    Ztráta iniciativy
 
https://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici/priznaky-demence/
(podrobně zde)
 

Kurzy péče o osoby s demencí

Palata – Palata pomáhá pečujícím zvládat péči o blízké trpící demencí - https://palata.cz/palata-pomaha-pecujicim-zvladat-peci-o-blizke-trpici-demenci/

Péče o osobu s demencí v domácím prostředí - on-line kurz pro pečující (seniorzone.cz) - https://www.seniorzone.cz/oncdem/onb/35/?onc_product=oncdem

Kurzy a akce (pecujdoma.cz) - https://www.pecujdoma.cz/kurzy-a-akce/

Kurz pro rodinné pečující (alzheimer.cz) - https://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/kurz-pro-rodinne-pecujici/
 

Kdo vám pomůže

- praktický lékař – provede základní vyšetření paměti a pomůže Vám vyhledat specialistu ve Vaší lokalitě 
- gerontopsychiatr
- neurolog
- poradna pro kognitivní poruchy – při větších nemocnicích
- Sociální služby – podívejte se prosím výše do sekce Péče o seniory na Sociální služby
 

Jak připravit sebe i domov na péči

Postupně vytvářejte bezpečnou domácnost 
-    odstraňte zdroje ohně – plynový sporák, sirky, 
-    odstraňte překážky – prahy, koberečky, pozor na otravy
-    odstraňte chemikálie (čisticí prostředky, léky) 
-    kontrolujte trvanlivost jídla
 
Usnadněte Vašemu blízkému orientaci 
- pozor na zásadní změny – sporák je lepší odpojit než ho úplně odstranit, 
- nepřidávejte do bytu nové věci (výzdoba, spotřebiče)
- dávejte na výběr jen ze dvou možností (oblečení, jídlo, trávení času)
- mluvte o věcech, které se staly dávno (svatba, narození dětí, školní docházka – prohlížejte si fotografie)
 
Očekávejte postupné zhoršení zdravotního stavu
 
Myslete na sebe – podívejte se výše do sekce Péče o seniory na Duševní hygienu pečujících
 

Příběhy domácích pečujících

Rodiny, které se rozhodnou pečovat doma o svého stárnoucího příbuzného, který už vše sám nezvládne a je závislý na péči někoho jiného, si zaslouží veškerou podporu a respekt. My jsme tu pro ně. A tohle jsou jejich příběhy.

Paní Hana pečuje o tatínka

Paní Hana z Prahy se na nás obrátila v zájmu svého 88letého tatínka, který žije sám v jiné...

Paní Ludmila pečuje o manžela

Obrátila se na nás paní Ludmila, které je 69 let, a jejímu manželovi (77 let) byla diagnos...

Pan Vladimír pečuje o maminku

Pan Vladimír žije ve společné domácnosti se svou 95letou maminkou. Stará se téměř o vše v...