Děkujeme dárcům za finanční podporu

Všem našim dárcům a podporovatelům patří velké poděkování. Bez jejich podpory bychom nemohli tak účinně a efektivně naplňovat naši misi. Jsme moc vděční, že na to nejsme sami a že čím dál víc lidí nezavírá před stářím oči ani srdce.

Co jsme zvládli také díky vašim darům v roce 2021

Milí dárci,
Chtěla bych vám osobně poděkovat za důvěru, kterou nám prokazujete tím, že společně s námi pomáháte seniorům. Moc si toho vážím. Chci vás ujistit, že s vašimi dary nakládáme odpovědně a snažíme se o co největší dopad naší pomoci. Proto má naše práce několik rovin. Podporujeme finančně další neziskovky pomáhající seniorům a vycházíme vstříc také žádostem jednotlivců o finanční pomoc, pokud se nemají kam jinam obrátit. Konkrétním seniorům také pomáháme s vyřízením všeho, co potřebují, aby mohli žít důstojný život doma. Nabízíme jim také dobrovolníka na trávení společného času. Není totiž větší bezmoc než zůstat na všechno sám.

Děkujeme, že nám tohle vše pomáháte proměňovat ve skutečnost.
Soňa Hušek Morawitzová, ředitelka

Rok 2021 opět nebyl lehký rok. Stále jsme bojovali s pandemií Covidu, ale nálada ve společnosti byla jiná než v roce 2020. Také u našich seniorských klientů jsme pozorovali vzrůstající frustraci ze samoty a z celé situace. Jsme rádi, že se nám i přes překážky podařilo zachovat rozsah i kvalitu našich služeb a že jsme mohli pomoci ještě více lidem než v předchozím roce.

508 klientů seniorů a domácích pečujících
3 167 konzultací se seniory a pečujícími
956 dobrovolnických hodin strávených se seniorem
1.400.000 Kč věnovaných dalším neziskovkám

Děkujeme firemním dárcům

Milí partneři,
Děkujeme vám, že jste stáli po našem boku také v roce 2021. Vážíme si vaší dlouhodobé podpory a máme radost z toho, jak se naše spolupráce rozvíjí. Víte, že dlouhodobá podpora je pro nás moc důležitá. Víme, s jakými částkami můžeme počítat a mnohem snadněji pak plánujeme naše aktivity. Je skvělé, že máme partnery, kteří tomu rozumějí a mají chuť s námi vymýšlet nové a nové způsoby spolupráce.

Taťána Kuchařová, zakladatelka nadace a předsedkyně správní rady

Diamantoví partneři

Sekce diamantových partnerů patří našim nejštědřejším podporovatelům. Naše spolupráce je založena na dlouhodobých vztazích a pro každý rok společně připravujeme nové aktivity. Výše finanční podpory se pohybuje v částkách nad 500tis korun ročně. Pevných vztahů a vzájemné důvěry si velmi vážíme.

Příběhy dárců

Lidé, kteří nám jednorázově nebo pravidelně posílají finanční dar podle svých možností, jsou naši hrdinové. Nesmírně si jejich podpory vážíme a víme, že je to pro nás velký závazek. Proč si vybrali zrovna podporu seniorů? Tohle jsou jejich odpovědi.

Paní Jana, pravidelný dárce

Paní Jana daruje od listopadu roku 2017 každý měsíc 300 korun. Věnuje tedy ročně 24 hodin...

Pan Pavel, pravidelný dárce

Pan Pavel posílá každý měsíc 500 korun seniorům. Díky tomu víme, že můžeme počítat se 40 h...

Paní Alena, jednorázový dárce

Paní Alena poslala Nadaci jednorázový příspěvek ve výši 1500 korun. To znamená deset hodin...

Newsletter o tom, co se u nás děje

Když nám dáte svůj e-mail, pravidelně vám budeme posílat příběhy o tom, komu jsme díky vašemu daru pomohli a co je u nás nového. Odběr můžete kdykoli zrušit.