Maltézská pomoc, o.p.s.

17.8.2022
Maltézská pomoc je partnerem nadace od roku 2012. Podporovali jsme její dobrovolnický program a také osobní asistenci. S Maltézskou pomocí nás pojí společná vize.
Maltézská pomoc, o.p.s.

Představte nám stručně práci vaší neziskovky. 

Maltézská pomoc je obecně prospěšná společnost, zřízená v roce 2002 Českým velkopřevorstvím suverénního řádu Maltézských rytířů.
Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné.
Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity charitativního nebo humanitárního charakteru.

 

Jak dlouho vás nadace podporuje a kolika lidem jste díky této spolupráci pomohli?

Nadace Krása pomoci nás podporuje již od roku 2012, takže letos slavíme krásné desáté výročí spolupráce. Ze začátku nadace podporovala náš dobrovolnický projekt Adopce osamocených seniorů, kde jsme pomáhali desítkám osamocených seniorů ročně pravidelnými návštěvami našich dobrovolníků. Později nadace podporovala a nadále podporuje naši sociální službu osobní asistence. Maltézská pomoc v rámci osobní asistence usiluje o to, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a i nadále tak udržovali sociální vazby a vedli plnohodnotný život. Ročně ve spolupráci s Nadací Krása pomoci pomáháme stovkám seniorů.

 

Co pro vás Krása pomoci znamená?

Nadace Krása pomoci je pro nás stabilním partnerem, s kterým nás spojují stejné cíle: společně se snažíme o to, aby senioři mohli žít důstojně doma v prostředí, na které jsou zvyklí. Společně jim pomáháme s úctou a laskavostí.
Když se řekne Krása pomoci, hned se nám také vybaví paní Taťána Kuchařová, která nás již 10 let aktivně podporuje nejen finančně přes nadaci, ale i osobní účastí na akcích pro seniory. Děkujeme!