Společnost NN

17.8.2022
NN pojišťovna pomáhá seniorům, a to nejen finančně.
Společnost NN

S NN životní pojišťovnou Nadace spolupracuje od roku 2019 a za těch skoro už 5 let NN podpořila seniory a pečující částkou přes 1,2milonů korun! To je opravdu krásná suma peněz a jsou stovky hodin pomoci. Společně se podílíme na portálu Péče.cz, kde naše koordinátorky péče poskytují poradenské služby seniorům a pečujícím. Koordinátorky s nimi proberou situaci, provedou je systémem a nabídnou jim konkrétní možnosti řešení. Pro řadu seniorů a pečujících je náročné se v systému sociálních služeb a dávek zorientovat, proto tuto pomoc velmi oceňují.  

Společně s NN jsme podpořili v mimořádném grantu také dvě proseniorské organizace. 190 tisíc korun putovalo do Charitního domova sv. Mikuláše, díky tomu tam teď mají multifukční místnost pro setkávání a aktivizační programy seniorů, což je opravdu velice důležité. Dalších 107 tisíc jsme společně věnovali na nákup polohovacích lůžek do Farní charity Litoměřice.