Soňa, ředitelka Nadace

17.8.2022
Soňa je ředitelkou Nadace od roku 2021, před tím byla manažerkou nadačního projektu Zlatá práce.
Soňa, ředitelka Nadace

Proč pomáháš seniorům? 

Senioři a problematika stáří je mi velmi blízká již řadu let. Vše začalo na střední škole, kde jsem měla možnost navštěvovat domovy pro seniory, ale také LDN. V tu chvíli jsem se uvědomila, jak jsou senioři křehcí a jak důležité je k nim přistupovat citlivě a s respektem. Některé moje zkušenosti v oblasti péče nebyly příliš pozitivní, a tak jsem se jako velký idealista rozhodla, že chci změnit svět, ve kterém senioři žijí, k lepšímu. Nesmím zapomenout ani to, že jedním z velkých životních vzorů pro mě byl děda, se kterým jsem měla velmi blízký vztah a který mi mimo jiné ukázal, že moudrost starých lidí není jenom klišé. 

  

Co tvá práce obnáší? 

Moje práce je velmi různorodá, od strategického plánování a vedení týmu skvělých kolegů, přes spolupráci s našimi partnery až po prezentaci Nadace a našich projektů laické i odborné veřejnosti. Každý den přináší nové výzvy a příležitosti a mým úkolem je určovat směr tak, aby do sebe všechno hezky zapadalo a kráčeli jsme vstříc naší vizi – důstojnému stárnutí. Moje práce často vyžaduje velké nasazení, ale vidím v ní hluboký smysl, a to mě naplňuje.   

  

Proč je podpora seniorů důležitá? 

Senioři bývají velmi často na okraji zájmu, a proto považuji za důležité na témata spojená se stárnutím upozorňovat. Starší lidé tu pro nás zanechali kus svého života a práce, nyní je čas, abychom jim to oplatili a umožnili jim hezky a důstojně prožít závěr jejich života. Stáří je přirozené a čeká každého z nás, měli bychom proto vytvářet podmínky a prostředí, kde se senioři budou cítit respektovaní a budou mít zajištěnou veškerou potřebnou péči. V naší společnosti žije také řada starších lidí, kteří jsou osamělí, nemají rodinu nebo rodinné vazby nefungují. Naším úkolem není soudit jejich životní příběh, ale pomáhat tam, kde třeba.