Roboti při péči o seniory? Ano!

16.11.2023
Asistenční roboti a nová vize seniorské politiky. Senior Care Fest řešil seniorská témata z různých úhlů pohledu
Roboti při péči o seniory? Ano!

Konference Senior Care Fest představila na začátku listopadu na půdě ČVUT  nejnovější přístupy a inovace ve zdravotní a sociální péči o seniory. Vystoupily na ní na tři desítky odborníků, otevřena ale byla široké veřejnosti. 

  

Informacemi nabyté přednášky a také prezentace společností věnujících se péči o seniory. Inovace, nová vize seniorské politiky a možnosti zefektivnění péče o starší generace, právě to bylo tématem celého dne. 

S profesorem Alešem Stuchlíkem, uznávaným neurovědcem a popularizátorem vědy, se účastníci ponořili do světa mozkové plasticity a propojení mezi učením a pamětí, které se mění s věkem, a objeví inovativní přístupy k podpoře a zlepšení kognitivních funkcí ve stáří. V diskusním panelu "Stárnutí ve 21. století" pak odborníci představili ambiciózní plány Ministerstva práce a sociálních věcí, které reflektují trendy a potřeby v oblasti seniorské péče,” popsal část program festivalu Martin Kotek z  Asociace virtuální a rozšířené reality.

V technologických sekcích byly představeny inovace, které mají potenciál transformovat každodenní realitu v geriatrických centrech. Jedná se o technologie a nové generace robotů vybavených umělou inteligencí, navržených speciálně pro potřeby seniorů. “Virtuální realita také nabízí nové přístupy k aktivizaci a reminiscenční terapii. Musíme konstatovat, že virtuální realita už je nepostradatelným nástrojem v moderní péči o seniory,” dodal Kotek.

Všechny části konference spojovalo jedno téma - péče o seniory - pohlížené z různých úhlů pohledu. Od přímé péče a podpory pečujících přes mezigenerační soužití a aktivity po využití nových technologií. “Velice zajímavé bylo spojení ČVUT  a péče o seniory, tedy propojení lidí ze dvou zdánlivě odlišných oborů. Program byl pestrý, od teorie po praktický nácvik. Od pohledu globálního, přes přímou péči doma nebo v zařízení, po pohled státu,” upozornila ředitelka Nadace Krása pomoci Soňa Hušek Morawitzová, která vedla jeden z panelů. 

Konference Senior Care Fest byla nejen ukázkou inovací, ale také praktickou platformou pro sdílení pokrokových přístupů, které již existují. Lidský kontakt má v péči nezastupitelnou roli, přesto je velice přínosné využívat vychytávky, které s sebou pokrok ve vědě přináší.

Program festivalu a další informace: https://seniorcarefest.cz/