Péče o těžce nemocné i skauting v srdci. Beauty of Help Award 2024

21.5.2024
Chápat život aktivně a pomáhat ostatním. Zpráva a doporučení, které v pondělí vpodvečer předali laureáti ceny Beauty of Help Award do mysli i srdce všech přítomných. Nadace Krása pomoci už posedmé udělovala ocenění Beauty of Help Award.
Péče o těžce nemocné i skauting v srdci. Beauty of Help Award 2024

Cílem této ceny je mimo jiné otevřít diskuzi na téma respektování stáří a stárnutí ve společnosti. Je to o příbězích, každý z nás nějaký má a jsem velice ráda, že je ve společnosti tolik lidí, kteří svůj příběh předávají dál a jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirující pro své okolí i třeba pro celý svět,” řekla ředitelka Nadace Krása pomoci Soňa H. Morawitzová.

Hlavní cenu, přímo nazvanou Beauty of Help Award, stejně jako v loňských letech vybírala odborná porota ve složení:  Eva Zažímalová, předsedkyně poroty, předsedkyně AV ČR , Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií, ČVUT v Praze, Eva Lustigová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Arnošta Lustiga, Ondřej Vlček, prezident Gen Digital, filantrop, Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců; Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva; Taťána Kuchařová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci 

 

Z desítek nominací členové poroty vybrali šest finalistů a (letos poprvé) dva laureáty. 

V kategorii osobností, které přispívají rozvoji občanské společností z celospolečenského hlediska (pracovně nazvané “Titáni”) byla cena předána Marii Svatošové, ženě, která stála u zrodu hospicové péče v České republice. Paní Svatošová podchytila potřebnost a důležitost hospicové služby. Smrt je součástí života, společnost ale neuměla a často ještě neumí neodvracet od ní oči. I to byl jeden z impulzů, proč se zasadila o rozšíření hospicové péče v České republice. V jednom rozhovoru řekla, že “v hospicích se pomalu, ale jistě, krůček za krůčkem, naše nemocná společnost uzdravuje,” a paní Marie Svatošová na tom má nesporně velkou zásluhu.   

“Víte, já chápu smrt jako bránu do dalšího života. Neříkám, že spěchám, ale taky to tady nebudu prodlužovat. Nebojte se smrti,” vzkázala oceněná. “Bez kolegů a kolegyň a bez rodin by tady hospicová péče nebyla, možná jsem dala impulz, ale bez lidí, kteří věří, že je to potřeba, by nic nebylo,” dodala skromně. 

 

V kategorii osobnosti, které přispívají rozvoji občanské společnosti z pohledu lokálního významu, jsou přínosem pro svou komunitu si ocenění odnesl celoživotní skaut, který je i v devadesáti letech aktivním skautem a člověkem, pan Jiří “Rys” Lukšíček. Odhodlání, věrnost a přesvědčení o tom, že koná správnou věc. To jsou charakteristiky vlastní nejen skautu jako takovému, ale měly by být i jeho členům.  A pan Jiří Lukšíček je toho jasným důkazem. Celý život pevně stál za svými zásadami a bojoval za správnou věc a nyní, s přibývajícím věkem, své odhodlání a přesvědčení předává dál. A předává i svědectví ze svého více než devadesátiletého života. Inspiruje tak už několikátou generaci.  

Proč mu vlastně přezdívají Rys? “Byl jsem takový živáček a při jedné skautské akci mě kluci honili po stromech tak dlouho, až zjistili, že mě nikdy nedohoní a říkali, že létám jako rys. A už mi to zůstalo,” vysvětlil stále aktivní a veselý Jiří Lukšíček. “Je důležité život chápat aktivně, snažit se lidem kolem nás pomoci. To je to, co mě pořád drží při životě,” uzavřel Rys.

 

Čestná uznání si odnesli další čtyři osobnosti.

Paní Hermína Malátová je pravým odrazem spojení aktivní ve vyšším věku a inspiruje okolí napříč tématy i generacemi. Je bývalou učitelkou, pracuje a studuje po osmdesátce. I svůj volný čas věnuje druhým lidem, je totiž dobrovolnicí v českobudějovickém domově pro seniory. Její dětství a mládí poznamenal německý původ a samozřejmě tedy také politická situace. I tak dnes srší energií, humorem, radostí a je otevřená světu a lidem. 

Paní Marie Badalová  je aktivní dobrovolnicí a svou energií inspiruje okolí. Dobrovolnictví je v hierarchii společenských hodnot  stále málo oceňované, přitom aktivní práce pro druhé, snaha pomáhat, dodávat sílu druhým v nelehké životní situaci je tím, co  právě představuje v lidském společenství to lidské. Dobrovolnická činnost paní Marie Badalové je dlouhodobá a zaměřuje se do oblasti, která sama o sobě není zdrojem radostí a optimismu. A přesto nebo právě proto její pravidelné návštěvy Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích přinášejí úsměv a dobrou náladu, posilují vědomí lidské důstojnosti a hodnot lidského života, a to nejen mezi klienty ale i u personálu. “Pomáhá mi překonávat téžké situace, když vím, že na mě někde někdo druhý čeká,” vysvětlila, co jí dává dobrovolnictví.

Oceněn byl také Jiří Grygar, astronom, astrofyzik a popularizátor vědy, který svým nadšením zapálil pro vědu celé generace. Pravidelně publikuje a i jinými cestami otevírá vesmír velkému počtu lidí. Díky Jiřímu Grygarovi používáme v češtině termín velký třesk. Je zakládajícím členem Učené společnosti České republiky a Českého klubu skeptiků Sisyfos. Jiří Grygar je zároveň příkladem člověka, jehož postoje a názory nebyly v komunistickém Československu vítané, přesto se jich držel. Stejně jako toho, že věda a víra se nevylučují. 

 S pevnou vazbou na univerzální lidské hodnoty - demokracii, svobodu, odolnost, odvahu a čest, pomohl další oceněný, Jiří Suchý, vytvářet naši kulturu. Pozitivně a dlouhodobě inspiruje krásou a hloubkou svého umění napříč generacemi. Jeho nadčasové texty a divadelní hry nabádají k radosti a zamyšlení. Promlouvá do duší. Štědře dával a stále dává ze sebe to nejlepší.  Objevil a podpořil mnoho nadaných mladých zpěváků, herců a dalších umělců.   

 

Nadace Krása pomoci v pondělí 20.5. v Brožíkově sálu Satroměstské radnice také představila změnu ve vedení. Ředitelskou židli Soňa Hušek Morawitzová předala Lence Marečkové, kterou tak zakladatelka Nadace a předsedkyně správní rady Tařána Kuchařová oficiálně přivítala v nadačním týmu. 

Představen byl také projekt spojený s Nadací, fotokniha Už není toho dechu.

 

Fotografie z předávání Beauty of Help Award

 

Partnery oceňování letos byli: agentura New Wave,  BeRight, Havel and Partners, Víno Marcinčák, Cream Cuisine, Fleurop, Novotný Glass, Greta Konečná Blumajerová, LAUFEN CZ, Audiolight a ZUŠ Čelákovice