Koncert v Holešově podpoří seniory!

1.4.2023
Společně s uskupením INDIVIDUAL chystáme velkou věc! Koncert v Holešově, jehož výtěžek půjde přímo seniorům!
Koncert v Holešově podpoří seniory!
KDY: 15.5.2023 od 19 hodin   KDE: ZÁMEK HOLEŠOV

Výtěžek z akce se rozdělí mezi Nadaci Krása pomoci a Centrum pro seniory Holešov - na výsadbu květinových záhonů u nově vybudované terasy s posezením.

 

Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci vznikla v roce 2008. Od té doby rozdělila mezi další neziskové organizace pomáhající seniorům 35 milionů korun a celkem jsme seniory podpořili částkou 60 milionů korun.
Primárním posláním nadace je podpora seniorů a rozvíjení pozitivního přístupu ke stáří. Hlavním cílem je zajistit důstojný život starších lidí v domácím prostředí a zabránit tak předčasnému a často zbytečnému umisťování seniorů do institucionální péče (která je navíc pro stát velmi nákladná). 
Nadace se také věnuje tématu proměny pracovního trhu v souvislosti se stárnutím populace - projekt Zlatá práce.

V roce 2021 Nadace získala Zvláštní cenu ministryně práce a sociálních věcí za mimořádný přínos v oblasti seniorské problematiky.

 

O uskupení IndiviDual 

Individual je tvůrčí platforma propojující dva umělce, Jiřího Hrubého (klavír) a Jiřího M. Procházku (zpěv a kompozice), v níž se protínají dva světy - interpretační a autorský. Je postavena na principu rovnocennosti obou interpretů. Vzešla z jejich dlouhodobé vzájemné spolupráce a přátelství a potřeby stavět dramaturgii na souvislostech umělecko-lidských 

Jiří Hrubý - Klavírista, absolvent Konzervatoře Brno, Janáčkovy akademie múzických umění a Conservatoria Maastrich v Nizozemí. Zúčastnil se řady mistrovských klavírních kurzů (např. u Arkadyho Zenzipera, Avedise Kouyoumdjiana, Katiy Veekmans aj.). Je laureátem mnoha interpretačních soutěží (např. cena publika na Music Award Maastricht). Vystupuje na sólových recitálech u nás i v zahraničí. Spolupracuje s významnými hudebními tělesy a účastnil se několika mezinárodních hudebních festivalů. Mimo jiné se věnuje komorní a orchestrální hře. V rámci jeho aktivního zájmu o soudobou hudbu premiéroval a nahrál již řadu skladeb a participoval na několika autorských projektech. 

Jiří Miroslav Procházka - Pěvec, skladatel a iniciátor kulturních akcí. Vzdělání získal na Konzervatoři Brno, VŠMU v Bratislavě a pražské HAMU. Krom vlastních kompozic (např. Hodiny, Legenda o sv. Ludmilem Mea culpa, Pověst o Golemovi a mnoho dalších) se věnuje klasickému zpěvu, především poučené interpretaci staré hudby. Hostuje na několika operních scénách, koncertně vystoupil s řadou domácích i zahraničních hudebních těles. Má za sebou řadu autorských projektů (kupř. Čierná zem, Domov je tam daleko, daleko, daleko, Duality, (D)obrovský Skácel aj.). 

 

Centrum pro seniory Holešov

Centrum pro seniory je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Holešov. Poskytuje sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Každému uživateli sociálních služeb poskytuje zdravotní péči a pečovatelské úkony podle individuálních a aktuálních potřeb.