Katka, pomáhá lidem nad 50 let najít práci

17.8.2022
Katka v Nadaci pracuje od roku 2021 na pozici Koordinátorky programu Zlatá práce. Jejím cílem je pomáhat lidem nad 50 let najít nové uplatnění na trhu práce a zároveň je propojovat s firmami, které jsou otevřené věkové diverzitě.
Katka, pomáhá lidem nad 50 let najít práci

Proč pomáháš právě seniorům?


Byla jsem vychována v myšlence pomáhat starším a mít k nim úctu. Hodně mě asi ovlivnilo i dětství, kdy jsem s babičkou a dědou trávila spoustu volného času. Senioři jsou lidé, kteří v minulosti pro naši generaci svět vytvářeli, lidé, kterých bychom si měli vážit a postarat se o ně. V programu Zlatá práce tedy nepracuji přímo se seniory, ale s lidmi nad 50 let. Za mě je to období, kdy se do té škatulky "senior" chystáme. Je to období, které může hodně ovlivnit závěr našeho života.

 

Co tvá práce obnáší?


Právě padesátníkům pomáhám s hledáním práce. Mými klienty jsou tedy i starší ročníky, a lidé, kteří se na pracovní trh vrací i v důchodu. Má pomoc spočívá v kariérním poradenství. Projdeme společně jejich situaci, podíváme se, co mají za sebou, jakou práci hledají. Pomůžu se životopisem a motivačním dopisem, nacvičíme pohovor. Někdy jdeme více do hloubky a vlastně hledáme společně správný směr, kterým se klient bude ubírat. Ale řešíme i další životní situace, ve kterých se klient nachází a stanovujeme priority. Někdy kupodivu ta práce není nejdůležitější.

Pro klienty připravuji i rozvojové aktivity jako semináře a workshopy na různá témata, která se nemusí nutně týkat jen zaměstnání, ale třeba je v oblibě finanční gramotnost či mediace a komunikace. Snažím se klientům předat co nejvíc podnětů, aby se v životě i nadále mohli dobře uplatnit.

Vzhledem k tomu, že skupina 50+ je obestřena předsudky, na které klienti u zaměstnavatelů naráží, další mojí agendou je osvěta a spolupráce s firmami. Do firem hledám nové zaměstnance, nabízím měření výkonnosti a následná opatření, pomohu s age managementem nebo workshopy na zvládání změn a řízení kariéry. 

Aby se kruh uzavřel, spolupracuji s MPSV či Úřadem práce ČR a otevírám témata ve veřejném prostoru, abychom společně předsudky vůči starším zaměstnancům odbourali.

 

Proč je podpora seniorů důležitá? 


V dnešní společnosti se tak nějak stáří a smrti bojíme, neumíme o tomto tématu mluvit. Takže péče o seniory není mezi mladými lidmi nastavena tak, jak by měla automaticky být. Jsou národy, kde péče o seniory je v rodinném kruhu samozřejmostí. U nás to tak bohužel není. Proto je potřeba u lidí, kteří podporu v rodině nemají, pomáhat i zvenčí. A hlavně téma šířit, mluvit o tom, aby se nám to dostalo do podvědomí.
U mých klientů je podpora na pracovním trhu důležitá především pro jejich budoucí stáří. Je potřeba, aby měli stabilní příjem, ze kterého se počítá důchod. Dále si musí udržovat nebo i rozšiřovat sociální kontakty, aby jednou nezůstali sami. A v neposlední řadě se tak udržují v kondici a mají stálý přehled o technologických a dalších změnách.