Hlasujte pro inspirativní osobnost 2024!

1.4.2024
Porota už to jméno zná. My také, ale neprozradíme :) Odborná porota ocenění Beauty of Help Award 2024 už ví, komu letos předáme hlavní cenu. Řada je teď ale na veřejnosti, aby ze šesti nominovaných vybrala laureáta na Cenu veřejnosti!
Hlasujte pro inspirativní osobnost 2024!

Eva Zažímalová, Vladimíra Dvořáková, Ondřej Vlček, Eva Lustigová, Klára Šimáčková Laurenčíková, Klára Šplíchalová, Taťána Kuchařová - právě tito lidé na konci března rozhodli o tom, kdo si letos odnese ocenění Beauty of Help Award. Jména laureátů (ano, letos jsou to dvě jména!) jsou však zatím tajná. 

Foto: ŠÁRKA RAO

Odborná porota opět zasedala v krásných prostorách showroomu našeho partnera Laufen (děkujeme!) a mimo jiné také rozhodla o užším výběru nominovaných, které poslala do klání o přízeň veřejnosti. Cenu veřejnosti si odnese jeden z těchto inspirativních lidí: Marie Badalová, Jiří Grygar, Jiří Lukšíček, Jiří Grygar nebo Marie Svatošová.

CHCI HLASOVAT

MARIE BADALOVÁ (72)

Marie se od roku 2007 věnuje dobrovolnictví. Dvakrát týdně dochází do Domova pro seniory Máj a zpestřuje volný čas klientů. Předčítá jim z novin, účastní se s nimi aktivit Domova nebo vede rozhovory u lůžka. Dochází na oddělení, kde jsou umístěni lidé trpící demencemi. Umí skvěle s těmito lidmi komunikovat a naplňovat jejich potřeby. Úsměvné je, kolik osob z personálu se na odděleních už vystřídalo, jen paní Badalová zůstává pro klienty jistotou a pevnou skálou přinášející bezpečí a uvolnění. 

JIŘÍ GRYGAR (88)
Popularizátor vědy - autor desítek vědeckých prací, knih a článků, rozhovorů, přednášek. Přiblížil vědu široké veřejnosti. Je po něm pojmenovaná planetka. Jeho dílo nestárne, knihy a pořady s jeho účastí jsou stále přínosem pro všechny generace. Jeho práce je důležitá jak pro profesionály v oboru, tak pro laiky či zájemce o obor. 

JIŘÍ LUKŠÍČEK (90) 
Jiří Lukšíček, zvaný Rys, se v roce 1945 přihlásil do Junáka. Po roce 1948 se zapojil do odbojové skautské skupiny, která svou ilegální činnost zaměřovala na distribuci protirežimních letáků a  sabotážní akce. V roce 1953 byl po nevydařené záškodnické akci zadržen a odsouzen. Trest si začal odpykávat v pracovním lágru Svornost, po 5 týdnech byl na amnestii propuštěn. Poté se do vězení dostal ještě dvakrát - a to např. za údajnou vlastizradu. V roce 1960 byl propuštěn a začal pracovat jako dělník v ČKD, později jako pedagog na učilišti. Roku 1968 obnovil 233. oddíl při 34. skautském středisku Ostříž. Po listopadu 1989 se stal hlavním vedoucím střediska a aktivním činovníkem Junáka. Stále se účastní akcí Junáka a vyprávěním pomáhá současné generaci vnímat minulost.

JIŘÍ SUCHÝ (92)
Skladatel, zpěvák, herec, textař, divadelní režisér, spisovatel a mnoho dalšího:-) Divákům a posluchačům rozdává radost od roku 1955, tedy téměř 70 let. Svojí energií, obrovským nasazením a laskavým humorem rozdává radost a optimismus mnoha generacím posluchačů a diváků. 

MARIE SVATOŠOVÁ (81)
Praktická lékařka, spisovatelka, publicistka. Po sametové revoluci se stala zakladatelkou a vůdčí osobností českého hospicového hnutí. Roku 1995 stála u zprovoznění prvního českého hospice v Červeném Kostelci. Hospice jsou její dětí, pro ně léta žije a dýchá, stále je podporuje.


Beauty of Help Award je čestný titul udělovaný každoročně Nadací Krása pomoci osobnostem, které jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní napříč generacemi a obory, či jsou inspirací svými občanskými postoji. Cílem tohoto ocenění je mimo jiné otevřít diskuzi na téma respektování stáří a stárnutí ve společnosti a mezigenerační solidarity.

Jaké ceny se udělují?

Čestný titul Beauty of Help Award - titul získávají 2 osobnosti

Čestné uznání – cena, kterou obdrží všichni nominovaní do užšího výběru

Cena veřejnosti – on-line hlasování veřejnosti, výběr kandidáta z 3 užších nominací

 

Navržení kandidáti jsou posuzováni ve dvou kategoriích:

1/ osobnosti, které přispívají rozvoji občanské společností z celospolečenského hlediska

2/ osobnosti, které přispívají rozvoji občanské společnosti z pohledu lokálního významu, jsou přínosem pro svou komunitu

Základními kritérii pro posouzení jejich přínosu jsou: profesní činnost, které se i nadále věnují a podílejí se tak na rozvoji svého oboru; vzdělávací a publikační činnost; charitativní činnost; dobrovolnictví; organizace komunitních veřejně prospěšných aktivit (např. spolková činnost, práce ve sportovních oddílech, v Sokole…).

 

FOTOGALERIE ze zasedání poroty od fotografky ŠÁRKY RAO - děkujeme!