Domácí hospic Vysočina

17.8.2022
Nadace podporuje také paliativní péči. Domácí hospic Vysočina je naším partnerem od roku 2012.
Domácí hospic Vysočina

Představte stručně práci vaší neziskovky

Domácí hospic Vysočina pomáhá lidem trpícím nevyléčitelnou nemocí prožít zbytek života v kruhu svých blízkých v domácím prostředí. Soustředíme se na kvalitu každého dne, který náš klient v naší péči prožívá. Nejdůležitější jsou pro nás klientova osobní přání, představy a priority. Pracujeme celostním přístupem. Vnímáme klienta jako komplexní bytost - fyzickou, psychickou, sociální i duchovní. Proto v našem týmu v přímé péči působí kromě zdravotnických pracovníků i sociální pracovnice, psycholog a kaplanka. Rodině jsme k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím telefonických konzultací i osobních návštěv. Pomáháme řešit zdravotní obtíže, ale i zorientovat se v systému sociálních dávek a příspěvků, a klientovi asistovat při vyplňování žádostí. Jsme oporou rodině bezprostředně po úmrtí klienta a poskytujeme i dlouhodobou pozůstalostní péči. 

 

Jak dlouho vás nadace podporuje a kolika lidem jste díky této spolupráci pomohli?

Nadace Krása pomoci nás pravidelně podporuje od roku 2012. Jsme za to velmi rádi.  Je obtížné říct, kolika klientům jsme i díky vaší finanční pomoci mohli být nápomocni. Domácí hospicová péče byla od roku 2012 poskytnuta 803 nemocným klientům, současně však jde i o službu, která pomáhala i jejich blízkým a pečujícím.

 

Co pro vás Krása pomoci znamená?

Díky podpoře nadace můžeme pomáhat všem, kteří to opravdu potřebují. Činnost hospice není plně hrazena z veřejných zdrojů, takže abychom mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu podporu ze dalších zdrojů (nadace, firmy, individuální dárci...). A děkujeme nadaci Krása pomoci, že pomáhá tam, kde je to skutečně třeba. Je to krásné ❤