V červenci Krása pomoci opět navštíví OSN

Svět se potýká s problémy. Někde většími, jinde menšími, ale mnoho problémů je společných pro celé mezinárodní společenství. Pod vedením OSN se proto 193 států v roce 2015 dohodlo na 17 Cílech udržitelného rozvoje (SDGs), které určují naše priority do roku 2030. Je to velká výzva. Cílem je například vymýtit chudobu, odstranit genderové nerovnosti nebo úspěšně bojovat s klimatickými změnami.

Stanovit si cíl je první krok. Identifikace cest k jeho naplnění je logicky další fází. Česká republika proto vypracovala strategický rámec Česká republika 2030, ve kterém globální cíle přenesla na českou půdu. To, jak se nám daří cíle naplňovat, budou zástupci ČR prezentovat v červenci přímo v OSN na zasedání Politického fóra o udržitelném rozvoji. Do New Yorku pojede také Taťána Gregor Kuchařová, předsedkyně správní rady a zakladatelka Nadace Krása pomoci, aby reprezentovala neziskový sektor.

Česká republika je navíc v současné době místopředsednickou zemí Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC), třetího nejdůležitějšího orgánu této globální organizace. Je vysoce pravděpodobné, že se od července 2017 ujme funkce předsednické.

Zasedání Politického fóra o udržitelném rozvoji bude vrcholem letošního roku. Právě během zasedání na nejvyšší úrovni dojde k dobrovolnému národnímu přezkumu implementace Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

„Pro mě i moji nadaci je to čest. Jedná se nejen o prestižní, ale i důležitou událost a věříme, že to bude opět významná a pozitivní spolupráce mezi námi, neziskovou organizací, vládou a soukromým sektorem na zajímavém celospolečenském tématu. Česká republika má příležitost prezentovat se v dobrém světle na půdě OSN. To by rozhodně nemělo zapadnout, máme na co být hrdí,“ říká Taťána Gregor Kuchařová.

„Zapojení do oficiální delegace je pro nás také důležitá zpětná vazba, že téma, kterému se věnujeme 9 let, rezonuje a má smysl,“ pokračuje.

„Velmi si vážíme toho, že nás vláda ke spolupráci přizvala a že si uvědomuje význam mezisektorové spolupráce, a to nejen k naplňování cílů SDGs. Přínos efektivní spolupráce mezi sektory i obory je také jedním z důležitých poselství, které chceme naším vystoupením předat,“ dodává jediná česká Miss World.

Na prezentaci se vedle vlády a nadace bude podílet také zástupce soukromého sektoru, Robin Dufek ze společnosti JRK Biowaste. Delegaci povede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Také po prezentaci bude spolupráce pokračovat. Pro splnění závazků, které si mezinárodní společenství dalo, je důležité, aby se zapojil každý. Dostat cíle do širšího povědomí lidí je nelehkým úkolem, který stojí před námi všemi.