Mgr. SOŇA H.MORAWITZOVÁ
Ředitelka

E-mail: morawitzova@krasapomoci.cz
Tel: 724 813 377

 

Celou mojí profesní dráhou se prolínají aktivity, které mají přesah do pomáhajících profesí. Vyzkoušela jsem si přímou i koordinační péči o seniory jak v institucích, tak v domácím prostředí. Vytvořila jsem koncept sociálního podniku pro podporu starších zaměstnanců. V rámci své praxe jsem se věnovala také poradenským službám a lektorské činnosti. Nezbytnou součástí mé práce vždy bylo i navazování partnerství a komunikace s dalšími organizacemi z různých oblastí – ze soukromého i státního sektoru, ale i s neziskovými organizacemi.

Témata, kterými se dlouhodobě zabývám:

Stárnutí, senioři a sociální služby
Mezigenerační spolupráce a dialog
Postavení starších pracovníků na trhu práce
Diverzita a Age management

Před nástupem na pozici ředitelky v Nadaci Krása pomoci jsem nastavovala a vedla projekt Zlatá práce, který se věnuje podpoře lidí 50+ na trhu práce.

 

Starajíce se o štěstí jiných nacházíme své vlastní. Platón