MICHAELA NOVOTNÁ, DiS.
Koordinátorka pro Prahu 1, 5, 6, 7, 13, 17, 16

Tel: 773 283 478
novotna@krasapomoci.cz

 

Pocházím z Moravy z velké rodiny, kde bylo vždy samozřejmostí se postarat o své blízké. Moje babička se starala o svoji maminku, a ona zase předtím o tu svoji. Naivně jsem si myslela, že to tak funguje všude. Pak jsem ale přišla do tvrdé praxe a došlo mi, že velmi málo lidí se může na svoji rodinu stoprocentně spolehnout, a někdo dokonce žádnou rodinu nemá. Začala jsem se o téma osamění ve stáří více zajímat a se seniory pracovat v organizaci v Brně. Když jsem se stěhovala do Prahy, seniorské téma mě stále táhlo a tak Nadace Krása pomoci byla jasná volba.

V Nadaci Krása pomoci pracuji jako Koordinátorka péče a podpůrných služeb. Pomáhám seniorům, aby byl jejich život důstojnější, aby cítili svoji vlastní hodnotu, pocit většího bezpečí a finanční jistoty. Mám ale mnoho jiných rolí, někdy jsem poradce, někdy tlumočník, někdy dělám vrbu, někdy hájím zájmy klienta u třetích stran, někdy jsem tak trochu kurýr a někdy i trochu úředník. Někdy ale prostě jenom jsem. Práce v Nadaci je velmi naplňující a inspirující, inspirují mě moje kolegyně a inspirují mě i moji klienti. Práce je to krásná, ale někdy i náročná. Zdroje energie potom hledám právě u mojí rodiny, nebo v přírodě.

A jaké je moje největší přání? Aby nikdo nebyl nikdy na nic sám.