MICHAELA ČECHOVÁ, DiS.
Koordinátorka pro Prahu 1, 5, 6, 7, 13

Tel: 773 283 478
cechova@krasapomoci.cz