Bc. KATEŘINA TOHOLOVÁ
PR a Social Media Manager
721 480 916
E-mail: pr@krasapomoci.cz