Ing. DANA SKLENAŘÍKOVÁ
602 246 548
spoluprace@krasapomoci.cz

 

Podílet se na rozvoji občanské společnosti, možnost aktivně se zapojit do projektů hlubšího celospolečenského významu, ale především přispět svým dílem k důstojnému stárnutí našich rodičů. To vše mi umožňuje práce v Nadaci.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak je stále pozitivní nálada, která v týmu panuje. Je skvělé, že mohu být jeho součástí

Cesta je cíl.  T. S. Eliot