Bc. BLANKA ROUŠALOVÁ
Koordinátorka pro Prahu 1, 5, 6, 7, 13.

tel. 778012384
rousalova@krasapomoci.cz

 

Ačkoliv jsem se narodila v Praze, tak polovinu dětství jsem strávila v podbrdských lesích, v místech odkud pochází můj tatínek a kam jsme velmi často jezdili na chalupu. Tato místa mi k srdci přirostla natolik, že jsem se rozhodla přestěhovat do domečku po prarodičích, kde nyní žiji se svým psem Jindřiškou.
Stejně jako je práce v sociálních službách krásná, tak je i náročná, proto jsem musela hledat zdroje energie, které jsem našla v praktikování jógy a v procházkách s Jindřiškou.

 

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.“

Jan Werich

 

Svou cestu v sociální oblasti jsem započala jako osobní asistentka lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Velmi brzy jsem ale přišla na to, že cílová skupina, s kterou si přeji pracovat, jsou senioři. Proto jsem začala pracovat v domově pro seniory nejprve v přímé péči, později v denním centru. Nyní jako koordinátorka péče a podpůrných služeb pomáhám seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, což je práce, která mě naplňuje štěstím.