Mgr. ANETA ZETOCHOVÁ

 

V Nadaci Krása pomoci pracuji jako koordinátorka péče a podpůrných služeb projektu Doma bez obav, kde poskytuji odborné sociální poradenství seniorům a jejich pečujícím. Usiluji o to, aby senioři nadále mohli zůstat ve svých domovech, protože u sebe doma jsou ve svém přirozeném prostředí a žádná instituce se domácí péči jen tak nevyrovná. Po pracovních zkušenostech se seniory (Domov pro osoby se zrakovým postižením Palata, Diakoniezentrum Heiligensee Berlin) jsem si uvědomila, že tato cílová skupina mi je velmi blízká. Nadace mi umožňuje se seniorům nadále věnovat. Je to pro mě smysluplná práce, ve které vnímám viditelné výsledky, to mě motivuje k dalšímu řešení nepříznivých sociálních situací u seniorů.

Antoine de Saint-Exupéry v knize Malý princ zmínil myšlenku, že „Člověk je sám i mezi lidmi.“  Zvlášť u seniorů je potřeba se zaměřit na téma osamocení. Můžeme si na první dojem myslet, že jsou součástí společnosti, ale oni sami to mohou cítit opačně…proto je důležité naslouchat jejich potřebám!

Potýkáte se s otázkou, jak zajistit vhodnou péči pro sebe nebo pro seniora v rodině či ve Vašem okolí? Budu ráda, když mě telefonicky zkontaktujete s Vašimi dotazy nebo se osobně setkáme.