Sociální izolace u seniorů

https://okrokbliz.cz/

Osamělost. Velké téma a velký problém životní etapy stáří. Když vypadnete z koloběhu práce-nákupy-úřady-koníčky, a když odejde váš partner, často se ocitnete zcela bez kontaktu s okolím, váš jediný společenský kontakt je pošťačka nebo sousedé ve výtahu. Uzavíráte se do sebe, jste osamělí. Nemusí to tak nutně být, ale z našich zkušeností víme, že tohle je právě jeden z problémů, se kterými se senioři potýkají a často jej vidí jako horší než zdravotní problémy.

Je důležité mít někoho, s kým se senior může stýkat. Ať je to vrstevník, který řeší podobní problémy a má podobné zážitky a zkušenosti, nebo mladší člověk, který seniora udržuje v aktuálním dění a s kterým dochází k mezigenerační výměně pohledů na svět.

Některým lidem samota nevadí, uzavírají se cíleně. V souvislosti s tím se ale mohou dostat do problémů, jak jsme viděli na jaře roku 2020 (karanténa) – vyplývá z toho pak omezený přísun informací (zpravidla jen televize a rádio) i praktických věcí (kde v té chvíli shánět potraviny, jak zařídit úřady, co se smí a nesmí apod.).

Co může pomoct a jak proti nedobrovolné samotě bojovat?

Pokud se senior dostane k nám, samotného ho nenecháme 🙂 . S praktickými záležitostmi poradí koordinátorka péče, o povídání (příp. procházky) se “postará” dobrovolník. Mimopražským seniorům hledáme pomoc v jejich okolí. Bránit se pocitu osamění ale může i člověk sám.

Pokud má senior rodinu, měla by s ním být v kontaktu alespoň telefonicky. Pomáhá zapojovat se do skupinových aktivit, věnovat se koníčkům, pokud na ně člověk stačí.

I ve vyšším věku chybí partnerský a intimní život. Často stačí jen někdo, s kým sdílí postel či s kým se může držet za ruku, vzhledem k častým zdravotním problémům nejde o sexuální podtext, ale spíš o princip vztahu žena-muž. Někdy tento kontakt bohatě stačí a nahrazuje rodinná či přátelská setkání.

Sociální izolaci a problémy s ní spojené řešíme společně s dalšími neziskovkami v projektu http://okrokbliz.cz.