Rohlík.cz pro seniory

Rohlík.cz pomáhá seniorům už dlouhou dobu – nejen, že nabízí dovoz nákupu zdarma, navíc teď vybízí zákazníky, aby své kredity za zpožděné nákupy (což se stát může) věnovali seniorům (což je úžasné!).

Jeden z nákupů, který jsme mohli objednat díky velkému srdci týmu Rohlíku a jeho zákazníků, byl pro naši klientku paní Irenu.

Foto: Greta Blumajerová

Máme dobrý pocit z každých dveří, které (NEJEN) naši klienti otevřou kurýrům. Protože víme, že to je skutečná pomoc.

“Dopis od Hanny, ZTP seniorky a velmi, velmi spokojené, šťastné a v neposlední řadě VDĚČNÉ osoby! Dnes u mých dveří zazvonil kurýr společnosti rohlik.cz, a donesl osm(!) tašek nákupu! Dozvěděla jsem se, že tento neuvěřitelně ŠTĚDRÝ DAR jsem obdržela díky nadaci Krása pomoci a také díky mým milovaným andělům z organizace Právě teď ops Je mi 68 let, jsem v podstatě nepohyblivá, ujdu bez pomoci sotva 50 m, takže nákup je pro mne velice únavná a časově náročná záležitost, navíc omezená váhou jednotlivých produktů. Netřeba tedy zdůrazňovat, že donese-li mi někdo nákup ke dveřím, navíc se dovláčí s těžkými balíky minerálek, krabicemi džusu, pracími a čisticími prostředky, tedy věcmi, které bych sama z obchodu nedopravila, jsem blahem bez sebe!!!Zásoby velmi kvalitní šunky jsou též něco, co si nemohu dovolit, moje penze cca 11 000 korun nedovoluje dopřát si vše, po čem srdce touží…!Je ohromné, že dnes, kdy se pomalu bojí jeden druhého pozdravit, se najdou lidé, kteří myslí nikoli na sebe a své zabezpečení a ochranu, ale na ty druhé, které ani neznají, a přesto jim podají, doslova a do písmene, pomocnou ruku! Nemám mnoho příbuzných, ale ty, které mám, ani nenapadne zeptat se, zda žiju! Natož mne zásobit! Navíc z vlastních peněz?!Tím chci říci, že se hluboce skláním před všemi, kteří sáhnou hluboko do SVÉ VLASTNÍ KAPSY, aby potěšili zcela cizí osobu! Doby šlechetných mecenášů se zdály být – až do dneška – tak vzdálené! Jsem velmi dojatá (a až šokovaná) tím, že se najde filantrop, který dokáže s penězi, které svou prací, pílí a usilovností vydělal, udělat radost i druhým, ulehčit jim v jejich dennodenních starostech. Zkrášlit jejich život. Bez nároku na fanfáry, věhlas, i (zcela zasloužený) obdiv! Nemám slov, kterými bych vyjádřila dostatečně svoji vděčnost!Ale jedno ještě říci chci, tímto gestem, gestem Rohliku.cz, Krásy pomoci a PRÁVĚ TEĎ! se obnovuje i moje víra v lidi, v pospolitost, ušlechtilost, velkomyslnost, prostě – dobro. A to není málo, zlepšit svět tím, že jednu zatrpklou, věčně naštvanou bábu, změníte v optimistickou, mírumilovnou a aspoň trochu láskyplnou bytost!S vřelými díky Vaše Hanna”

Děkujeme Rohlíku a všem jeho zákazníkům, kteří svoje kredity darovali babičkám a dědům. Jste naši hrdinové!