Psychohygiena pro seniory

 Psychohygiena v současné situaci – tipy od VERONIKY VALENTOVÉ

Současná situace je pro řadu z nás náročná, pro většinu seniorů je ale ještě o něco náročnější. Patří k nejohroženější skupině co se onemocnění nemocí Covid 19 týká. Navíc zůstávají doma v sociální izolaci.  Tyto i další aspekty mají logicky vliv na jejich psychický stav.

Na následujících řádcích najdete proto základní doporučení, jak lze Vašim blízkým tuto nelehkou dobu maximálně ulehčit.

EMOCE

Daná situace v každém z nás vyvolá řadu emocí, jako jsou strach, úzkost, bezmoc či vztek. Tyto pocity jsou normální reakcí na zátěžovou situaci. Je dobré těmto pocitům nechat volný průchod, uvědomit si je a přiznat si je. Není důvod je vnímat jako něco negativního či se za ně stydět.

V kontaktu s blízkým člověkem proto není dobré pocity bagatelizovat (To nic není) či odmítat (Neboj se).  Je naopak dobré se jej na pocity naopak ptát (Jak Ti v tom je? Jak se cítíš? Jak celou situaci vnímáš, jak ji prožíváš?), sdílet s ním svoje pocity (Já mám o Tebe taky strach), případně se doptávat (Z čeho máš strach? Co Tě nejvíc štve?).

INFORMACE

Na jednu stranu jsou senioři vystaveni proudu negativních informací, na druhou stranu se v záplavě těchto informací špatně orientují. Je dobré vést svého blízkého k tomu, aby informace čerpal z důvěryhodných médií a jen v určité míře (např. ráno si pustit rádio, večer televizi).

Pokud se senior v nějakých informacích nedokáže zorientovat (např. otevírací doba obchodů), je dobré mu je trpělivě opakovat, případně jej odkázat na linky pro seniory, kde mu pomohou se v daných informacích vyznat (Linka seniorů 800 200 007).

KONTAKT S BLÍZKÝMI

Senioři obecně patří mezi skupinu nejvíce ohroženou osamoceností, za dané situace riziko sociální izolace ještě vzrůstá. Je důležité snažit se o maximální kontakt se svým blízkým seniorem i na dálku. Důležitá je pravidelnost kontaktu, ta dodává starému člověku bezpečí a jistotu. Je dobré se v rodině dohodnout na době a frekvenci kontaktů (dcera volá ráno, syn večer). Pokud to senior zvládne, může být užitečné využít ke kontaktu i moderní technologie. Lze použít videohovor, nahrát krátké video od vnoučat či pravnoučat, kde babičce zahrají divadlo či zazpívají písničku.

Pokud jste se svým blízkým i v osobním kontaktu (např. nosíte mu nákup), lze přiložit vytištěné aktuální fotky vnoučat či pravnoučat, případně je požádat o výrobu přáníčka či obrázků.

DOBROVOLNÍK PO TELEFONU

Někteří senioři nemají svoji rodinu k dispozici, případně jim kontakt od nich nestačí. V rámci solidarity nabízí řada lidí svůj čas, někteří šijí roušky, jiní nabízím popovídání po telefonu (www.chcipomoct.cz – dobrovolník po telefonu 777 778 538).

RYTMUS DNE

V této neobvyklé době je dobré udržovat svůj obvyklý rytmus dne, na který je člověk zvyklý. Vstávat ve stejnou dobu, chodit ve stejnou dobu i spát, dbát na pravidelnou dobu jídla během dne, zachovat si své tradiční aktivity (oblíbený seriál, čtení knihy, telefonát rodině či kamarádce). Pokud měl Váš blízký nějakou aktivitu, kterou teď nemůže z důvodu mimořádné situace vykonávat, je dobré ji nahradit nějakou alternativou (pravidelnou návštěvu kavárny s kamarádkou telefonním hovorem s ní a kávou v domácím prostředí, univerzitu třetího věku prohlížením encyklopedie,..)

PLÁN NA DEN

Je užitečné udělat si plán na konkrétní den, aby se daný den nerozplynul v nic nedělání. Při plánování dne je dobré nevynechat tyto čtyři oblasti: kontakt s blízkými, odpočinek, pohyb a práce či smysluplná činnost. Není nutné, aby se jednalo o velké aktivity, bohatě stačí drobnosti, které danému seniorovi dají pocit, že daný den nějak smysluplně prožil, nejen přežil.

SMYSLUPLNÁ AKTIVITA ČI ČINNOST

Z písničky „Dělání dělání, všechny smutky zahání“ je patrné, že naši pozornost lze od negativních prožitků odpoutat tím, že se zaměstnáme jinou aktivitou.  Může se např. jednat o úkoly, které váš blízký již nějakou dobu odkládal (roztřídění šuplíků či krabice na šití, přesazení květin, vyměnění žárovky v lampičce, zašití ubrusu, roztřídění fotek atd.).

Mezi oblíbené aktivity pro seniory patří trénování paměti. Lze využít křížovky či sudoku, případně materiály, které jsou k dispozici na internetu (např. www.pfizer.cz/vase-zdravi/alzheimerova-nemoc/lecba/pece-o-pacienta-s-demenci-kognitivni-trenink).

Podobně oblíbená aktivita je práce se vzpomínkami starého člověka. Lze využít stará alba s fotkami, památníky, staré časopisy, noviny. Užitečné může být i sledování starých filmů či poslech a zpívání starých písniček. Zvláštní kouzlo má, když vzpomínání přináší i další užitek – např. sepsání životního příběhu seniora na památku pro jeho potomky.

POHYB

Tělo a duše jsou neoddělitelně propojeny. Pro dobrou psychickou kondici je dobré vést seniora k tomu, aby se i v této době snažil o pravidelný pohyb. Může jím být krátká procházka v blízkém lese či parku, venčí psa či pravidelné cvičení doma. (Řada návodů na cvičení pro seniory se dá najít na youtube, např. https://www.youtube.com/watch?v=LzQbYWNUsCs&app=desktop). Seniorem s radostí, jóga pro seniory online – http://senioremsradosti.cz/online/

PÉČE O ZDRAVÍ

Za současné doby, kdy je v ohrožení naše zdraví, může naší psychice pomoci vědomá péče o vlastní zdraví. Dává nám pocit, že pro sebe něco děláme a nečelíme tak velké bezmoci. Vedle již zmíněného pohybu, doporučme svým blízkým, aby měli dostatek spánku, vyváženou stravu, pravidelný přísun vitamínů a minerálů, osobní hygienu, absenci návykových látek atd.

SMYSLUPLNOST A UŽITEČNOST

Současná situaci zvedla velkou vlnu solidarita. Řada lidí se snaží pomoci, přinášet druhým užitek a najít tak smysl ve svém konání. Příjemci této pomoci jsou často senioři, ale i oni často chtějí zažívat pocit užitečnosti a smysluplnosti. Pokud se podaří najít nějakou činnost, kterou by mohl daný senior pomoci druhým, mívá to blahodárné účinky na jeho psychiku. Někteří senioři šijí roušky, jiní se modlí za své blízké i za lidi na celém světě, někdo pravidelně volá své sousedce. Není nutné, aby se jednalo o velké věci. Řešením může být, pokud nějakou drobnou pomoc potřebuje i rodina. Může se jednat např. o vyprávění pohádky vnoučatům po telefonu nebo o sepsání receptů na oblíbená babiččina jídla.

HUMOR

V těžkých dobách lidem vždy pomáhal humor a legrace. Někdo si může dělat legraci sám ze sebe, jindy lze v telefonním rozhovoru společně vyprávět vtipně historky z rodinného archivu. Někdo si rád pustí komedie, jiný vypráví vtipy. Nejde o to, abychom si dělali legraci z těžkých věcí, ale i v těžké době zkusili uvolnit napětí smíchem.

LASKAVOST

Současná situace je těžká pro většinu z nás. Buďme proto k sobě i druhým laskaví a nemějme na sebe i na druhé velké nároky. Veďme i své blízké seniory k tomu, aby si každý den dělali drobné radosti. Může jít o zapálení svíčky, uvaření si kávy či bylinkového čaje, posezení na balkóně, upečení si bábovky, zavolání kamarádce či poslech oblíbené písničky.

VNÍMÁNÍ POZITIV

Současná náročná doba nás staví do situace, kdy jsme zavaleni negativními emocemi a informacemi. Je proto dobré, abychom se vedle těchto zpráv naučili v kontaktu se svými blízkými seniory poukazovat i na věci, které fungují a které se daří. Může se jednat o věci osobní (povedlo se ti upéct dobrou bábovku), o věci rodinné (vnuk dneska v domácí škole napsal diktát bez chyby) i o věci celosvětové (velká vlna solidarity). Do této kategorie patří i uvědomění si toho, že vše má svůj začátek i konec. Jinými slovy i tato náročná situace jednou skončí.

ODBORNÁ POMOC

Pokud se i přes výše uvedená opatření Váš blízký necítí dobře, obavy a úzkostí se nedaří zahnat, případně je apatický a smutný, je možné mu nabídnout odbornou pomoc. Lze odkazovat na krizové linky pro seniory. Další možností je využít i psychologické pomoci.