Pro neziskovky

Naše podpora pro neziskovky

Naší vizí jsou spokojení senioři, kteří vedou kvalitní a důstojný život v domácím prostředí.
Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem.

Víme, že to sami nedokážeme. Vážíme si práce všech neziskovek, které mění svět k lepšímu. Pokud máte podobnou vizi jako my, pojďme spolupracovat.
Jste neziskovka a plánujete projekt na max. 12 měsíců (v případě dlouhodobých projektů můžete žádat příští rok znovu), který zapadá do našich 4 vypsaných grantů? Vyplňte formulář a pošlete nám ho, abychom o vás věděli. Výši dotace záměrně nezveřejňujeme, abychom ponechali prostor žadateli k definování reálných potřeb a nákladů. Financujeme všechny náklady, které se k projetu vážou, tzn. i mzdové a administrativní. Podrobné znění pravidel přidělování nadačních příspěvků najdete ve Statutu. Děkujeme a těšíme se na vaše nápady.

POZOR POZOR. Nadace Krása Pomoci se společností CBRE s.r.o. vypisuje mimořádné grantové řízení CBRE LEPŠÍ DOMOV SENIORŮ určené neziskovým organizacím, které pomáhají seniorům na úpravu jejich stávajících prostor.  

 

Navázali jsme spolupráci se společností CBRE, která se věnuje poradenství v oblasti komerčních nemovitostí. Díky jejich daru tak můžeme podpořit ty neziskové organizace, které pečují o seniory a zároveň plánují zvelebit své zázemí. Potřebujete menší stavební úpravu či částečnou rekonstrukci? Čelíte následkům povodní? Trápí vaše klienty nevyhovující prostor? Máte jinou potřebu či nápad na vylepšení vašeho zázemí?  Těšíme se na vaše žádosti.  

Žádosti ve wordu/excelu je třeba zaslat v termínu 24. června–22. července na email: info@krasapomoci.cz 

 

Obsah žádosti: 

Jméno organizace vč. kontaktní osoby 

Webové stránky organizace 

Stručně poslání organizace 

Proč má být projekt vybrán 

Využití nadačního příspěvku + rozpočet 

 

Podpora: 

Celkový objem plánovaných finančních prostředků k přerozdělení je 300 000 Kč. Maximální částka, o kterou je možné žádat je 300 000 Kč. Podpora bude směřovat mezi 1-3 vybrané projekty. Příspěvek bude zaslán podpořené organizaci na základě Smlouvy o nadačním příspěvku na BÚ.  

Nadační příspěvek je třeba vyčerpat do konce roku 2020 (případně na základě individuální domluvy). Vyúčtování (doklady + stručná závěrečná zpráva + fotografie) je třeba zaslat nejpozději do konce ledna 2021.  

Toto je aktuálně jediné otevřené grantové řízení. Informace o otevření standardního grantového řízení do oblastí specifikovaných níže budou zveřejněny v druhé půlce léta. 

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

 

Neziskové organizace skrz formulář níže. Správní rada nadace může rozhodnout o udělení nadačního příspěvku také příspěvkové organizaci nebo jednotlivci. Standardně rozdělujeme mezi neziskové organizace 0,5 až 1 milion korun. Počet podpořených organizací závisí na výši podpory. Financujeme až 100% nákladů, jedna organizace může podat více žádostí.

Kdo rozhoduje o přidělení podpory?

 

O finální podpoře projektů rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení odborné hodnoticí komise. Po skončení projektu (max. 12 měsíců) mají podpořené projekty povinnost poslat nám závěrečnou zprávu, která je také nutným předpokladem pro opětovné žádání o podporu.

Jaký je průběh
grantového řízení?

 

Vyplňte formulář níže pouze v době vyhlášené výzvy!!! – standardně vyhlašujeme příjem žádostí v létě (termín je vždy upřesněn výše, na žádosti, které přijdou mimo stanovené období, nebude brán zřetel), během podzimu pak vybíráme projekty, které budou podpořeny, a všem dáváme zpětnou vazbu. Do konce roku mají podpořené neziskovky finance na svém účtu.

GRANTOVÉ OBLASTI

Pro koho je grant určený:

Moderním terénním sociálním službám, které napomáhají soběstačnosti seniorů a jejich kvalitnímu životu doma. Inovativním projektům, které doplňují registrované sociální služby jako trénování paměti, cvičení v domácím prostředí, služby fyzioterapeuta, zapůjčování kompenzačních pomůcek a další.

Současné i očekávané demografické změny jsou výzvou pro systém sociální péče o seniory. Stáří a snížená soběstačnost nemusí znamenat vzdát se vazeb k nejbližším lidem a místům, kde člověk prožil život. Řada seniorů chce dožít doma. Jejich přání respektujeme a jdeme mu vstříc. Chceme, aby každý mohl důstojně zestárnout v domácím prostředí.
Pro koho je grant určený:

Podporujeme projekty, které ví, že stáří není nuda a nemoc. Že i v pokročilém věku lze dělat zajímavé věci. Dále programy, které vzbudí v seniorech zvídavost, otevřou jim nové obzory, pomohou najít nový životní styl. Mohou to být volnočasové, vzdělávací aktivity či dobrovolnické programy, které propojují mezigenerační setkávání.

Protože se prodlužuje délka života, tak jeho stále větší část budeme prožívat ve stáří. Tato etapa života neznamená být sám, vzdát se svých radostí. Pomáháme aktivitám, které přinášejí radost do života, zážitky, nové kontakty či naplňují sny.
Pro koho je program určený:

Podporujeme osvětové kampaně, které zlepší vnímání seniorů ve společnosti, odstraní stereotypy a zdůrazní jejich zkušenosti. Pomůžeme programům, které umožňují aktivní zapojení seniorů do veřejného života. Tím mohou předat své profesní či životní zkušenosti a aktivně trávit čas. Spadají sem i programy, které podporují mezigenerační vztahy a solidaritu.

Naším cílem je, aby staří lidé byli vnímáni s úctou a s respektem. Často je tato generace prezentována jako ekonomická zátěž a zdroj problémů. V pracovním procesu je jim přisuzována neschopnost učit se moderním postupům, menší výkon či neochota přizpůsobovat se změnám. To chceme změnit.
Pro koho je grant určený:

Podporujeme vzdělávací projekty, které zvýší kompetence laických pečujících. Pokud chtějí zabezpečit blízkým kvalitní péči, musí vědět, jak na to. Pomůžeme programům, které laickým pečujícím poskytnou úlevu, dopřejí volný čas nebo poskytnou psychickou podporu.

Péče o osobu blízkou nese emocionální, fyzickou i časovou zátěž. Pokud se pečující rozhodnou starat o blízkého, musejí často nechat zaměstnání. Podporujeme sociální projekty, které jim nabídnou placené zaměstnání, alespoň formou zkrácených úvazků.

Péče blízké osoby dává seniorovi pocit jistoty a bezpečí. Poskytuje nepostradatelnou emocionální podporu. Laický pečující je pro nás součástí týmu a vážíme si jejich práce.

Chcete se na něco zeptat nebo máte nápad?

Napište nám na stachova@krasapomoci.cz nebo volejte 724 813 377.

Těšíme se na spolupráci

ŽÁDOST O GRANT

*povinná pole

Koho podporujeme v roce 2020?

Mezi těchto 16 neziskovek jsme v roce 2020 rozdělili 960 000 Kč.

 • Spolek Hurá na výlet – Chrudim
 • DC Adra Havířov – Ostrava/Havířov
 • DC Adra Ostrava – Ostrava
 • DC Adra Brno – Brno
 • Centrum Ententyky – Brno
 • Agentura domácí péče Zuzana Luňáková – České Meziříčí
 • Charita Šternberk – Šternberk
 • DC Adra České Budějovice – České Budějovice
 • AkSen – Praha
 • Domov Sue Ryder – Praha
 • Cesta domů – Praha
 • Maltézská pomoc – Praha
 • Spokojený domov – Mnichovo Hradiště
 • Ruah, o.p.s. – Benešov
 • Hospic sv. Jiří – Cheb
 • Seniorem s radostí – Praha

Do Domova pro seniory Slunečnice v Ostravě jsme zároveň pořídili motomed a relaxační lůžko v celkové hodnotě 460 000 Kč.