Pro firmy

ZLATÁ PRÁCE

Zlatá práce navazuje na náš předešlý projekt, který dostal název Stařešina do každé korporace. Jaká byla jeho vize?

  • Projekt Stařešina do každé korporace jsme zahájili v roce 2016 s podporou MPSV. Jeho cílem bylo upozornit na stárnutí populace a jeho dopady pro pracovní trh.
  • Projekt upozorňoval nejen na nedostatek pracovníků, který cítíme už dnes, ale také na přínosy diverzity, důležitost zapojení všech věkových skupin a předávání zkušeností z generace na generaci.
  • V rámci projektu vznikla propagační videa o firmách, kde toto funguje velmi dobře. Zároveň jsme oslovili dalších 200 firem a ptali se je na zkušenosti se zaměstnáváním seniorů. A na základě zpětné vazby se zrodil projekt Zlatá práce.

Ze zpětné vazby od firem a z dalšího šetření v rámci projektu nám vzešel jednoznačný závěr. Firmy opravdu pociťují nedostatek pracovníků a jsou otevřené interním změnám v rámci age managementu. České firmy nám většinou sdělily, že by ocenily inspiraci a informace, co mají konkrétně dělat. Zároveň vítají legislativní změny, které by zaměstnávání lidí v důchodovém věku podpořily, například ve směru k flexibilnějšímu trhu práce.
Od zaměstnanců pak byla nejčastější zpětná vazba taková, že problém uplatnit se na trhu práce mají už lidé 50+, zejména ženy.
Proto náš projekt Zlatá práce cílí na lidi starší padesáti let. Chceme jim pomoci najít to správné uplatnění, posílit jejich sebevědomí a pomoci jim překonat stereotypy, se kterými se při hledání zaměstnání potkávají. Chceme podpořit mezigenerační učení a výměnu zkušeností.

Pokud hledáte partnera, jsme tu pro Vás

S každým naším firemním partnerem se domluvíme na takové spolupráci, která vyhovuje oběma stranám.
Pokud chcete zapojit své zaměstnance, oslovit klienty nebo posílit spolupráci s partnery, ve všem vám umíme vyjít vstříc.
CSR pro nás není jen jednostranná pomoc firmy neziskovce. Je to pro nás dlouhodobá vzájemně prospěšná spolupráce, která zahrnuje jak marketing, tak HR vaší firmy.
Ozvěte se nám, a vymyslíme něco vyjímečného