Podporujeme výzvu #nekaslejmenadruhe

🙏 Vyzýváme k soucitu s těmi, které může vir připravit o život nebo ponesou druhotné následky.

🙏 Vyzýváme k dodržování základních pravidel, o kterých víme, že fungují: nosme při kontaktu s druhými roušky, zdržme se v nejbližších týdnech sociálních kontaktů, vyhýbejme se větším skupinám, udržujme odstup dva metry, myjme si ruce a používejme dezinfekci, zavolejme lékaři, pokud pociťujeme příznaky onemocnění, využijme aplikaci erouska.cz.

🙏Nekašlejme na druhé, nedodržování pravidel povede jen k rozsáhlejším opatřením v budoucnu.
Více informací o výzvě