Mapa pomoci pro sociální pracovníky

Nová aplikace Mapa pomoci, kterou naprogramovali mladí ostravští vývojáři ze společnosti TietoEVRY, propojuje poskytovatele služeb pro seniory s organizací, která seniorům pomáhá. Zjednoduší tak přijímání klientů a zrychlí jejich spojení se službou a péčí, kterou potřebují.

Aplikaci si v nejbližší době převezme jako dar nadace Krása pomoci, která se na vývoji podílela. Mapa pomoci je jednoduchá pomůcka, která umožní pracovníkům v přímé péči sledovat aktuální kapacity vybraných služeb. Propojí dobrovolníky, neziskové organizace pečující o seniory a zařízení zdravotní a sociální péče, díky čemuž dokáže podstatně zkrátit čas hledání vhodného zařízení ve chvíli, kdy jej senior nutně potřebuje.

Mapa pomoci se od počátku jevila jako projekt, na kterém se chceme s naším týmem podílet,“ říká software developer TietoEVRY Filip Krawiec a dodává: „Nadace měla konkrétní nápad a zároveň byla otevřená různým možnostem řešení. Spolupráce probíhala bezchybně a výsledkem je dle mého názoru skvělá aplikace, která usnadní práci a ušetří čas mnohým pracovníkům v sociální sféře.

Vývoj aplikace měl být původně jedním z témat studentské soutěže vyhlášené firmou TietoEVRY. Silný příběh a konkrétní vize nadace zaujaly mladé vývojáře a stážisty z ostravské IT společnosti natolik, že se rozhodli nápad pod vedením svých mentorů realizovat samostatně.

Před vznikem aplikace jsme zjišťovali zájem spolupracujících organizací o podobnou aplikaci a pozitivní ohlasy nás přesvědčily o její užitečnosti. Těšíme se, až plně spustíme provoz Mapy pomoci a společně uděláme další krok k dostupnější péči o naše prarodiče,” doplňuje fundraiserka nadace Michaela Miřátská.

Podobné projekty studentů a absolventů mají v TietoEVRY dlouholetou tradici. V minulosti takto vytvořili například aplikaci na zpracování pracovních cest, která se ve firmě běžně využívá, nebo aplikaci Dobromila pro neziskovou organizaci Spirála. Naposledy se studenti moravskoslezských středních a vysokých škol mohli zapojit do výše zmíněné soutěže Rozsviť svět nápadem, jež propojila IT svět s neziskovým sektorem a komerčními subjekty. Mladí lidé se zájmem o IT se touto formou učí pracovat na reálných projektech, které najdou smysluplné využití.

O nadaci Krása pomoci

Nadace Krása pomoci pomáhá seniorům zůstat v domácím prostředí. Spolupracuje s nemocnicemi, kdy zajišťuje bezpečný návrat seniora z hospitalizace domů a zprostředkuje k tomu vše potřebné. Seniorovi pomůže vyřídit úřední záležitosti, doprovodní ho k lékaři, v současné době zajišťuje nákupy i léky. Nabízí setkání s psychologem pro sdílení těžké životní situace v bezpečném prostředí a zdarma. Spolupracuje také s dobrovolníky a dokáže najít seniorům parťáka na procházky, do divadla nebo na přátelské posezení u kávy. Stejně tak podporuje prověřené neziskové organizace, které pomáhají seniorům.

O společnosti TietoEVRY

TietoEVRY se snaží využít významných příležitosti, jež se nabízejí ve světě založeném na datech, a proměnit je v dlouhodobou hodnotu pro lidi, hospodářskou sféru i společnost jako celek. Naším cílem je být první volbou pro zákazníky, kteří si přejí oživit svou obchodní činnost. Odbornost v oblasti softwaru a kvalitní služby se v naší společnosti snoubí se silným důrazem na společné inovace a ekosystémy. TietoEVRY má hlavní sídlo ve Finsku a zaměstnává téměř 24 000 expertů v desítkách zemí. Obrat společnosti činí zhruba 3 mld. eur a její akcie jsou kotovány na burzách NASDAQ v Helsinkách a Stockholmu.