Máme cenu Fóra dárců!

Když se podíváme na staršího člověka, často vidíme pouze přítomnost. Nikdo nepřemýšlí nad tím, že se jednou ocitne v podobné situaci.

www.jsmehrdinove.cz

Za kampaň JSME HRDINOVÉ jsme v minulých dnes získali CENU FÓRA DÁRCŮ – 2. místo v kategorii nefiremního spotu!

Děkujeme za ocenění, které nám dělá radost a motivuje nás v naší další práci. Je také na místě zmínit Michala Orsavu a Michaelu Loveckou FILMAGIX, kteří s námi na tvorbě videí spolupracovali. Nechte se inspirovat a pojďte společně s námi převzít štafetu a stát se superhrdinou dneška pro naše hrdiny včerejška!

Projekt Doma bez obav dlouhodobě propojuje osamělé seniory se službami domácí péče. Dílčí spoty mají za cíl oslovit pravidelné dárce, díky kterým je nadace schopna lépe plánovat své aktivity a ve výsledku pomoci většímu počtu seniorů.