Jsme v Síti k ochraně demokracie

Demokracie (bohužel) není samozřejmost. A my ji chceme chránit. Proto jsme se stali součástí Sítě k ochraně demokracie.


Tenhle projekt propojuje experty, spolky, firmy a další, kteří jsou ochotni se zastat základních hodnot, na kterých demokracie stojí. “Síť” slouží také jako svobodný prostor pro výměnu názorů, poznatků a argumentaci.


Podívejte se na www.ochranademokracie.cz 👍

„Demokracii považuji za unikátní systém, byť velmi zranitelný, protože je vystavený lidské slabosti. Její udržitelnost proto vyžaduje péči a ochranu každého z nás. S pokorou vůči dalším generacím se ráda ujmu podílu na její obraně,“ uvedla Rut Kolínská, jedna z garantek Sítě k ochraně demokracie.

V praxi se opírá o pracovní skupiny expertů, kteří sledují a průběžně vyhodnocují hrozby v 8 klíčových oblastech jako jsou Ústavní systém, Politická práva, Média nebo Bezpečnost. Členové sítě mohou upozornit na hrozbu pro demokracii, diskutovat o ní, navrhovat řešení a spolupracovat na odvrácení hrozby či nápravě. Pokud experti Sítě vyhodnotí hrozbu jako závažnou, budou o tom všichni členové Sítě informováni.

Síť k ochraně demokracie navazuje na dřívější projekt Mantinely demokracie z dílny Rekonstrukce státu, v němž občané a osobnosti hlídali politiky, aby dodržovali zásady odpovědné vlády. 

Experti Sítě pro ochranu demokracie se věnují monitoringu kondice naší demokracie dlouhodobě. Jednou za půl roku přináší report hodnotící trendy, hrozby a příležitosti pro zlepšení demokracie. Již vloni proto vytvořili dva reporty informující o stavu české demokracie v klíčových oblastech. Všechny reporty jsou k dispozici členům Sítě i veřejnosti.

Garanty a garantkami iniciativy se staly přední osobnosti českého veřejného života – bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart, herečka a diplomatka Magda Vášáryová, filosof Jan Sokol, spisovatelka Lída Rakušanová, chirurg Pavel Pafko, biskup Václav Malý, soudkyně Eliška Wagnerová, filosof a politik Daniel Kroupa, informační ombudsman Oldřich Kužílek, zakladatelka sítě mateřských center Rut Kolínská, právník Pavel Franc, bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci Josef Jařab, čestný člen prezidia Svazu průmyslu a dopravy Zbyněk Frolík a ekonom Edvard Outrata.