Jak jsme si vedli v OSN?

V polovině července se v OSN konalo High-Level Political Forum, jehož tématem byl udržitelný rozvoj. U této příležitosti 44 zemí včetně České republiky prezentovalo, jak plní 17 Cílů udržitelného rozvoje (vám již známá zkratka SDGs). Za Českou republiku prezentoval nejen ministr životního prostředí a místopředseda vlády Richard Brabec, ale o svůj čas se podělil také se zástupci nevládního a soukromého sektoru. Za nevládní sektor to byla Taťána Gregor Brzobohatá jako předsedkyně správní rady naší nadace a za soukromý sektor Robin Dufek z firmy JRK Biowaste.
Prezentace se povedla, i když se neobešla bez neočekávaných událostí. Krátce před naším vystoupením bylo totiž celé OSN evakuováno kvůli malému požáru. Naštěstí se vše vyřešilo rychle a prezentace se tak konala jen s malým zpožděním.

Vedle této hlavní události jsme se podíleli ještě na jedné. Ve středu se v České národní budově konal kulatý stůl na téma Participace pro všechny se zaměřením na ženy a seniory. Společně s námi prezentovaly také zástupkyně UN Women a Rady Evropy. Celou událost moderovala velvyslankyně České republiky při OSN Marie Chatardová. Děkujeme Ministerstvu zahraničních věcí ČR za zorganizování této akce.

A jak si Česká republika vede v porovnání s ostatními zeměmi v plnění cílů SDGs? U příležitosti politického fóra vyšel celosvětový index cílů udržitelného rozvoje, který řadí Českou republiku na 5.místo. Před námi jsou jen skandinávské země, předběhli jsme například Německo. Hodnocení zemí bylo anonymní kvůli co největší objektivitě. Buďme proto hrdí na to, že žijeme v bezpečné zemi, pro kterou je péče o planetu důležitá a která myslí na budoucnost. Není to samozřejmost.