Grantové řízení: Lepší domov seniorů

Nadace Krása pomoci se společností CBRE s.r.o. vypisuje mimořádné grantové řízení   

CBRE LEPŠÍ DOMOV SENIORŮ

určené neziskovým organizacím, které pomáhají seniorům, na úpravu jejich stávajících prostor.   

Navázali jsme spolupráci se společností CBRE, která se věnuje poradenství v oblasti komerčních nemovitostí. Díky jejich daru tak můžeme podpořit ty neziskové organizace, které pečují o seniory a zároveň plánují zvelebit své zázemí.

Potřebujete menší stavební úpravu či částečnou rekonstrukci? Čelíte následkům povodní? Trápí vaše klienty nevyhovující prostor? Máte jinou potřebu či nápad na vylepšení vašeho zázemí?  Těšíme se na vaše žádosti.   

Pomáháme na celorepublikové úrovni. Sledujeme práci vybraných organizací vč. kontroly využití finančních prostředků.  

Žádosti je třeba zaslat v termínu 24. června–22. července 2020 na email: info@krasapomoci.cz  

Obsah žádosti:  

Jméno organizace vč. kontaktní osoby  

Webové stránky organizace  

Stručně poslání organizace  

Proč má být projekt vybrán  

Využití nadačního příspěvku + rozpočet  

Podpora:  

Celkový objem plánovaných finančních prostředků k přerozdělení je 300 000 Kč. Maximální částka, o kterou je možné žádat, je 300 000 Kč. Podpora bude směřovat mezi 1-3 vybrané projekty. Příspěvek bude zaslán podpořené organizaci na základě Smlouvy o nadačním příspěvku na BÚ.   

Závěrem:  

Po uzavření přijímání žádostí a jejich vyhodnocení budeme všechny kontaktovat s výsledky grantového řízení. Nadační příspěvek je třeba vyčerpat do konce roku 2020 (případně na základě individuální domluvy). Vyúčtování (doklady + stručná závěrečná zpráva + fotografie) je třeba zaslat nejpozději do konce ledna 2021.