For Non-Profits

Naše podpora pro neziskovky

Our vision is to ensure that older people are satisified and can live a quality and dignified life in their homes.
At the same time, we are working to ensure that the society sees the older people with respect.

We know that we can’t do it just by ourselves. We appreciate the work of all non-profits that change the world for the better. If you have as similar vision to us, lets work together.
Are you a non-profit and you are planning a project for a maximum of 12 months (in the case of long term projects you can apply again next year), which fits into our 4 grants? Fill out the form and send it to us to know more about you. We do not intentionally disclose the amount of the subsidy to leave room for the applicant to define real needs and costs. We finance all costs associated with the project, i.e. wage and administrative cost. You can find the detailed rules for granting foundation contributions in the Statute. Thank you and look forward to your ideas.

YOU MAY SEND THE APPLICATION USING FORM BELOW TILL 15. SEPTEMBER.

Who can apply for a foundation contribution?

 

Non-profit organizations. The Foundation´s Board of Directors may also decide to grant an allowance to a contributory organization or individuals. We distribute 0.5 to 1 million Czech Crowns among NGOs. The number of supported organizations depends on the amount of support. We finance up to 100% of costs, one organization can submit multiple applications.

Who decides on granting support?

 

The Foundation’s Board of Directors decides on the final support of the projects based on the recommendations of the expert envaluation commitee. At the end of the project (max. 12 months), the supported projects are obliged to send us a final report, which is also a prerequiste for re-applying for support.

What is the course
of the grant procedure?

 

Fill out the form below at the time of the announced call – by default, we announce it in the summer (applications that are outside the set period will be diregarded), during the autumn we will select the projects to be supported and give feedback to everyone. Until the end of the year, the supported non-profits have the money on their account. We will need a final report from you after the project is implemented.

GRANTOVÉ OBLASTI

Pro koho je grant určený:

Moderním terénním sociálním službám, které napomáhají soběstačnosti seniorů a jejich kvalitnímu životu doma. Inovativním projektům, které doplňují registrované sociální služby jako trénování paměti, cvičení v domácím prostředí, služby fyzioterapeuta, zapůjčování kompenzačních pomůcek a další.

Současné i očekávané demografické změny jsou výzvou pro systém sociální péče o seniory. Stáří a snížená soběstačnost nemusí znamenat vzdát se vazeb k nejbližším lidem a místům, kde člověk prožil život. Řada seniorů chce dožít doma. Jejich přání respektujeme a jdeme mu vstříc. Chceme, aby každý mohl důstojně zestárnout v domácím prostředí.
Pro koho je grant určený:

Podporujeme projekty, které ví, že stáří není nuda a nemoc. Že i v pokročilém věku lze dělat zajímavé věci. Dále programy, které vzbudí v seniorech zvídavost, otevřou jim nové obzory, pomohou najít nový životní styl. Mohou to být volnočasové, vzdělávací aktivity či dobrovolnické programy, které propojují mezigenerační setkávání.

Protože se prodlužuje délka života, tak jeho stále větší část budeme prožívat ve stáří. Tato etapa života neznamená být sám, vzdát se svých radostí. Pomáháme aktivitám, které přinášejí radost do života, zážitky, nové kontakty či naplňují sny.
Pro koho je program určený:

Podporujeme osvětové kampaně, které zlepší vnímání seniorů ve společnosti, odstraní stereotypy a zdůrazní jejich zkušenosti. Pomůžeme programům, které umožňují aktivní zapojení seniorů do veřejného života. Tím mohou předat své profesní či životní zkušenosti a aktivně trávit čas. Spadají sem i programy, které podporují mezigenerační vztahy a solidaritu.

Naším cílem je, aby staří lidé byli vnímáni s úctou a s respektem. Často je tato generace prezentována jako ekonomická zátěž a zdroj problémů. V pracovním procesu je jim přisuzována neschopnost učit se moderním postupům, menší výkon či neochota přizpůsobovat se změnám. To chceme změnit.
Pro koho je grant určený:

Podporujeme vzdělávací projekty, které zvýší kompetence laických pečujících. Pokud chtějí zabezpečit blízkým kvalitní péči, musí vědět, jak na to. Pomůžeme programům, které laickým pečujícím poskytnou úlevu, dopřejí volný čas nebo poskytnou psychickou podporu.

Péče o osobu blízkou nese emocionální, fyzickou i časovou zátěž. Pokud se pečující rozhodnou starat o blízkého, musejí často nechat zaměstnání. Podporujeme sociální projekty, které jim nabídnou placené zaměstnání, alespoň formou zkrácených úvazků.

Péče blízké osoby dává seniorovi pocit jistoty a bezpečí. Poskytuje nepostradatelnou emocionální podporu. Laický pečující je pro nás součástí týmu a vážíme si jejich práce.

Chcete se na něco zeptat nebo máte nápad?

Contact us at stachova@krasapomoci.cz or call 724-813-377.

We are looking forward to collaborate with you

ŽÁDOST O GRANT

*povinná pole

Koho podporujeme v roce 2019?

In 2019, we distributed 871,000 Czech Crowns among these 14 partners.

 • Hurá na výlet – Chrudim
 • DC Adra Havířov – Ostrava/Havířov
 • DC Adra Ostrava – Ostrava
 • DC Adra Brno – Brno
 • Centrum Ententyky – Brno
 • Home care agency Zuzana Luňáková – České Meziříčí
 • Home Hospice – plzeňská hospicová péče – Plzeň
 • Charita Šternberk – Šternberk
 • Home Hospice Vysočina – Nové Město na Moravě
 • DC Adra České Budějovice – České Budějovice
 • AkSen – Praha
 • Sue Ryder – Praha
 • Cesta domů – Praha
 • Maltézská pomoc – Praha