Mgr. SOŇA HUŠEK MORAWITZOVÁ
Koordinátorka projektu Zlatá práce

E-mail: zlataprace@krasapomoci.cz