Mgr. MICHAELA STACHOVÁ
Director

tel: 724 813 377
mail: stachova@krasapomoci.cz

Michaela vystudovala Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala ve státní správě i v komerční sféře. První zkušenost s neziskovým sektorem přišla s pozicí vedoucí oddělení PR a fundraisingu v Diakonii ČCE – Středisku humanitární a rozvojové spolupráce, kde pracovala téměř 3 roky. V malém týmu měla na starost všechny formy fundraisingu. V současné době pracuje jako ředitelka Nadace Krása pomoci. Jako ředitelka má na starost nejen vedení organizace, ale také fundraising, finanční řízení a marketing.

 

“Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.” Mahátma Gándhí