Bc. JAROSLAVA KOSTOHRYZOVÁ
Koordinátorka dobrovolnických programů

tel: 608 808 087
mail: dobrovolnik@krasapomoci.cz

 

Pocházím ze západních Čech, kam se velmi ráda vracím, nejen za rodinou. Miluji svou rodinu (obzvláště mého úžasného dědečka), uklidňuji se a nabírám energii převážně s nimi, či se svým přítelem. Velmi ráda mám zvířata, přírodu a filosofii. Malba, čtení a hudba patří k mým dlouholetým koníčkům, ač se proměňují společně se mnou – výběr knih, motivy pro malbu, hudební proudy. Můj život ovlivnilo a ovlivňuje mnoho podnětů a věřím, že každý impulz je pro osobnostní růst pozitivní. Mám ráda otevřenost, laskavost, slušnost lidí vůči sobě navzájem a pocit, že práce, kterou dělám, má hlubší smysl.

 

„Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé chtění a naděje jsou optimistické.“ Albert Schweitzer

 

Zkušenosti mám s duševně nemocnými a seniory – pracovala jsem v přímé péči v domově pro seniory a dva roky s duševně nemocnými. Absolvovala jsem kurz Pracovníka v sociálních službách, bakalářský obor Sociální a kulturní antropologie. Má práce mě musí bavit a přinášet dobro do světa ostatních. Pozice koordinátora dobrovolnických projektů toto spojuje.