Desetiletí spokojenějšího stáří. Slavíme první kulatiny!

Během 10 let jsme podpořili projekty pomáhající seniorům částkou přes 30 milionů korun a vytvořili službu, kterou vyplňuje mezeru mezi existujícími sociálními službami. Bez vás by to ale nešlo. Co vše jsme díky vám za první dekádu dokázali?

Koordinátorky péče v rámci projektu „Doma bez obav“ propojují osamělé seniory se službami domácí péče, které jim umožní žít doma, ale o kterých sami senioři nevědí nebo o ně neumějí sami požádat. Cílem tohoto projektu je komplexně zajistit důstojný život seniorů ve vlastní domácnosti, co nejdéle je to možné. Pomohly tak  tisícům seniorů, kteří by jinak museli předčasně do ústavní péče. V rámci dobrovolnického programu v domácnostech seniorů jsme propojili desítky seniorů s dobrovolníky a podpořili tak mezigenerační pochopení a dialog a zároveň pomohla osamělým seniorům.

Realizovali jsme také několik osvětových kampaní upozorňujících veřejnost na stárnutí populace, demografické změny a postavení seniorů ve společnosti. Další naše kampaně reagovaly na dílčí výzvy seniorské problematiky, jako například správná Výživa seniorů, diskriminace na trhu práce Stařešina, zneužívání nebo problém osamělosti a genderové diskriminace, která úzce souvisí s finanční potřebností seniorek.

Nadace také podpořila vznik dokumentů, které pracují s tématem stáří a které byly v obrovské míře oceněny ze strany odborné i laické veřejnosti a které v konečném důsledku vedly k osvětě a pozitivní změně legislativy nebo veřejného mínění o daném tématu. Příkladem mohou být „Šmejdi“ o nekalých praktikách podomních prodejců, „Sama“ o Lubě Skořepové apod.

Pravidelně organizujeme „kulaté stoly“ a odborné konference, a přispíváme tak ke sdílení zkušeností mezi odborníky na téma domácí péče. Od roku 2015 aktivně spolupracuje s OSN. Nadace Krása pomoci byla první neziskovou organizací z České Republiky, která prezentovala téma pomoci seniorů a svoji činnost na půdě OSN.

Že to není málo? Dík patří především vám. Fanouškům, donorům, dobrovolníkům, bývalým, současným i budoucím přispěvatelům. Těšíme se na dalších 10 let s vámi!