Den seniorů 2019

Od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl totiž Organizací spojených národů a jejím generálním tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů.Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterými se potýkají, jako například zneužívání starších lidí.

Nadace Krása pomoci má letos ke Dni seniorů novou výzvu! Je na každém KDY a JAK to udělá, ale:

  • navštivte
  • zavolejte
  • napište
  • zavzpomínejte

Babi a děda na to čekají!

Jak tento den oslaví nadace? Nejen, že všechny kontaktujeme naše babi a dědy, a to prostě už jen proto, že je MILUJEME!, ale

  • společně se všemi, kteří do toho jdou s námi, vyzveme další lidi, aby sdíleli fotku svých prarodičů nebo s nimi, aby zavzpomínali, navštívili, zavolali, aby tento svůj vzkaz vyvěsili na sociálně sítě a šířili myšlenku dál
  • dáme si na FB profilovou fotku tzv. rámeček – Miluju babi/Miluju dědu/Miluju babi a dědu
  • společně s Penny odstartujeme kampaň – brzy prozradíme víc

Jdete do toho s námi?

Zásady OSN pro seniory

Participace

Uznání a respektování stáří a to nikoli jako nežádoucího a mnohdy obávaného fenoménu, ale jako normální součásti života a období, kdy stále pokračuje rozvoj lidské osobnosti. Starší lidé jsou platnými a cennými členy lidského společenství, které by bez jejich přispění nemělo všechny potřebné dimenze

Vytváření a využití zdrojů

Starší lidé se podíleli a podílejí na vytváření společenských zdrojů a mají také proto nezpochybnitelné právo na jejich nediskriminované využívání

Důstojnost

Starší lidé mají právo na důstojnost svého života a to také a zejména v situaci nesoběstačnosti způsobené chorobou, zdravotního postižení či chronické nemoci.

Nezávislost

Starší lidé se stejně tak jako všichni občané lidské společnosti mohou svobodně a nezávisle rozhodovat o tom, kde a jak budou žít, zda budou pracovat, kdy odejdou ze zaměstnání a budou se věnovat jiným činnostem. Měli by mít možnost žít v takovém prostředí, které je pro ně bezpečné a přizpůsobené jejich potřebám.

Péče

Zvláště znevýhodnění starší lidé by měli mít možnost využívat péči a ochranu rodiny a komunity v souladu se systémem kulturních hodnot, který je vlastní jejich společnosti. Potřebují zdravotní péči, která jim umožní zachovat či navrátit optimální možnou úroveň fyzické a duševní pohody, zabrání nemoci či ji oddálí, a sociální a právní pomoc, které jim pomohou zajistit jejich autonomii, ochranu a péči.