Actimel pro imunitu i seniory

Soutěž trvá od 11.11. – 20.12.2020.

ZAREGISTRUJTE ÚČTENKU A POMOZTE TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ!

Actimel je malý, ale kolosální. Zaregistrujte kód z účtenky a Actimel daruje 21 lahviček Actimelu těm, kteří to potřebují. Kromě toho můžete vyhrát každý den 7000 Kč.

Během tohoto období jsme si uvědomili jednu věc. Společně jsme silnější a dokážeme tím čelit mnoha výzvám. Každý z nás může podat pomocnou ruku a ujistit se tak, že společně jsme opravdu silnější. Proto s každým načteným kódem, Actimel věnuje produkty těm, kteří to opravdu potřebují, našim seniorům.