Zde najdete informace k podání Žádosti pro poskytnutí nadačního příspěvku a potřebné formuláře ke stažení. Před podáním žádosti si pečlivě prostudujte Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku.

Důležitá upozornění:

Žadatelé o nadační příspěvek nejprve nadaci zašlou nadaci projektový záměr (max. 1 A4), který bude obsahovat základní informace o organizaci, stručný popis projektu a náklady na projekt. Projektový záměr žadatelé zašlou e-mailem na adresu info@krasapomoci.cz. Prosím, posílejte pouze projektové záměry týkající se problematiky seniorů. Jiné oblasti Nadace nepodporuje.

V případě, že projektový záměr bude nadací vybrán, vyzve nadace organizaci k předložení Žádosti pro poskytnutí nadačního příspěvku.

Žadatelé mohou zasílat své projektové záměry v průběhu celého kalendářního roku, s dostatečným předstihem, před termínem faktické potřeby příspěvků.

Nadace neposkytuje půjčky. Nadační příspěvek nelze poskytnout zpětně, tzn. na již uhrazené náklady projektu a na úhradu dluhů.

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci nepřijímá žádosti jednotlivců. Z důvodu velké administrativní zátěže nebude Nadace na tyto žádosti reagovat.

Nadace podporuje pouze projekty neziskových organizací, neposkytuje příspěvky příspěvkovým organizacím a soukromým subjektům.