správní
rada

JUDr. Klára
Drechslerová, Ph.D.

"Člověk ve svém životě věnuje svůj čas a energii spoustě nedůležitých věcí, pokud tedy mohu věnovat trochu svého času něčemu, co pomůže jiným, jsem ráda."

dozorčí
rada

Taťána Kuchařová
předsedkyně správní rady

Ing. Jan Procházka

JUDr. Josef Moravec
předseda dozorčí rady

MUDr. Věra Terzijská

"Do nadace jsem vstoupila z přesvědčení a pro dobrý pocit. Lidi si musí pomáhat, jde o solidaritu se staršími lidmi a zároveň jde o solidaritu s naší vlastní budoucností, neboť všichni jednou zestárneme."

MUDr. Martin Jan
Stránský, MD, FACP
odborný garant ve zdravotnictví

Iva Hrůzová

Milí příznivci Nadace,

v letošním roce společně oslavíme již 5 let od zahájení činnosti mé Nadace
Krása pomoci. Od samého počátku jsem chtěla, aby se Nadace zaměřila na podporu
seniorů a řešení jejich problémů. Uvědomuji si, že v naší společnosti jsou senioři
opomíjenou skupinou obyvatel, která nedostává mnoho prostoru se realizovat,
žít a dožít svůj život důstojně a plnohodnotně.

Přiznám se, že se cítím šťastná a mám dobrý pocit, když vidím, jak může Nadace
pomáhat v sociálních projektech pro seniory. Jsou to stovky lidských osudů,
za kterými se skrývají konkrétní lidé, kterým jsme pomohli zkvalitnit jejich život.

V této složité době, která se bezprostředně dotýká zejména
sociálně ohrožených občanů, se význam činnosti naší nadace
umocňuje. Chtěla bych proto poděkovat Vám všem, kteří
jste Nadaci podpořili, neboť díky Vám se naší Nadaci
daří pomáhat a naplňovat tím i její název - Krása pomoci.
A to platí doslovně.

Zároveň mi dovolte, přátelé, abych Vám všem upřímně
popřála pevné zdraví a mnoho štěstí ve Vašem životě.

Děkujeme, že pomáháte s námi,

Michaela Stachová

Michaela Stachová | kontaktní osoba

MUDr. Petr Smejkal

Taťána
Kuchařová

Miss World, topmodelka,
zakladatelka a předsedkyně Správní rady Nadace Krása pomoci

Jako studentka jazykového gymnázia a začínající úspěšná topmodelka, v 18-ti letech získala nejprestižnější světový titul Miss World 2006. Historicky nejmladší vítězka této světové soutěže krásy procestovala celý svět, začala působit ve společenském světě a především se začala významně podílet na humanitární pomoci znevýhodněných a nemocných jedinců po celém světě. Během jejího aktivního působení Miss World se za její pomoci podařilo získat přes 10 milionů USD na podporu humanitární oblasti po celém světě. Za svoji charitativní činnost byla oceněna princem Michaelem z Kentu v Londýně a v roce 2012 byla zařazena a oceněna jako World Young Leaders mezinárodní organizací v Tampere. Na základě svých zkušeností se sama a jako jediná působící Miss World, rozhodla pokračovat ve svém charitativním působení a to v zemi, ze které pochází, v České republice.

www.tatanakucharova.cz