Pro neziskovky

Naše podpora pro neziskovky

Naší vizí jsou spokojení senioři, kteří vedou kvalitní a důstojný život v domácím prostředí.
Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem.

Víme, že to sami nedokážeme. Vážíme si práce všech neziskovek, které mění svět k lepšímu. Pokud máte podobnou vizi jako my, pojďme spolupracovat.
Jste neziskovka a plánujete projekt na max. 12 měsíců (v případě dlouhodobých projektů můžete žádat příští rok znovu), který zapadá do našich 4 vypsaných grantů? Vyplňte formulář a pošlete nám ho, abychom o vás věděli. Výši dotace záměrně nezveřejňujeme, abychom ponechali prostor žadateli k definování reálných potřeb a nákladů. Financujeme všechny náklady, které se k projetu vážou, tzn. i mzdové a administrativní. Podrobné znění pravidel přidělování nadačních příspěvků najdete ve Statutu. Děkujeme a těšíme se na vaše nápady.

Přijímání žádostí je pro tento rok uzavřeno, další kolo otevíráme zase během léta 2019. 

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

 

Neziskové organizace. Správní rada nadace může rozhodnout o udělení nadačního příspěvku také příspěvkové organizaci nebo jednotlivci, které sama osloví. V letošním roce plánujeme rozdělit mezi neziskové organizace 1 milion korun. Počet podpořených organizací závisí na výši podpory. Financujeme až 100% nákladů, jedna organizace může podat více žádostí.

Kdo rozhoduje o přidělení podpory?

 

O finální podpoře projektů rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení odborné hodnoticí komise. Po skončení projektu (max. 12 měsíců) mají podpořené projekty povinnost poslat nám závěrečnou zprávu, která je také nutným předpokladem pro opětovné žádání o podporu.

Jaký je průběh
grantového řízení?

 

Vyplňte formulář níže do 30.9., do 30.10 pak vybereme ty projekty, které budou podpořeny, a během podzimu všem dáme zpětnou vazbu. Do konce roku budou mít podpořené neziskovky finance na svém účtu. Po realizaci projektu od vás budeme potřebovat závěrečnou zprávu. Tu budeme čekat během ledna následujícího roku a je předpokladem k tomu, abyste mohli žádat o grant stejným způsobem příští rok.

VYPSANÉ GRANTY

Pro koho je grant určený:

Moderním terénním sociálním službám, které napomáhají soběstačnosti seniorů a jejich kvalitnímu životu doma. Inovativním projektům, které doplňují registrované sociální služby jako trénování paměti, cvičení v domácím prostředí, služby fyzioterapeuta, zapůjčování kompenzačních pomůcek a další.

Současné i očekávané demografické změny jsou výzvou pro systém sociální péče o seniory. Stáří a snížená soběstačnost nemusí znamenat vzdát se vazeb k nejbližším lidem a místům, kde člověk prožil život. Řada seniorů chce dožít doma. Jejich přání respektujeme a jdeme mu vstříc. Chceme, aby každý mohl důstojně zestárnout v domácím prostředí.
Pro koho je grant určený:

Podporujeme projekty, které ví, že stáří není nuda a nemoc. Že i v pokročilém věku lze dělat zajímavé věci. Dále programy, které vzbudí v seniorech zvídavost, otevřou jim nové obzory, pomohou najít nový životní styl. Mohou to být volnočasové, vzdělávací aktivity či dobrovolnické programy, které propojují mezigenerační setkávání.

Protože se prodlužuje délka života, tak jeho stále větší část budeme prožívat ve stáří. Tato etapa života neznamená být sám, vzdát se svých radostí. Pomáháme aktivitám, které přinášejí radost do života, zážitky, nové kontakty či naplňují sny.
Pro koho je program určený:

Podporujeme osvětové kampaně, které zlepší vnímání seniorů ve společnosti, odstraní stereotypy a zdůrazní jejich zkušenosti. Pomůžeme programům, které umožňují aktivní zapojení seniorů do veřejného života. Tím mohou předat své profesní či životní zkušenosti a aktivně trávit čas. Spadají sem i programy, které podporují mezigenerační vztahy a solidaritu.

Naším cílem je, aby staří lidé byli vnímáni s úctou a s respektem. Často je tato generace prezentována jako ekonomická zátěž a zdroj problémů. V pracovním procesu je jim přisuzována neschopnost učit se moderním postupům, menší výkon či neochota přizpůsobovat se změnám. To chceme změnit.
Pro koho je grant určený:

Podporujeme vzdělávací projekty, které zvýší kompetence laických pečujících. Pokud chtějí zabezpečit blízkým kvalitní péči, musí vědět, jak na to. Pomůžeme programům, které laickým pečujícím poskytnou úlevu, dopřejí volný čas nebo poskytnou psychickou podporu.

Péče o osobu blízkou nese emocionální, fyzickou i časovou zátěž. Pokud se pečující rozhodnou starat o blízkého, musejí často nechat zaměstnání. Podporujeme sociální projekty, které jim nabídnou placené zaměstnání, alespoň formou zkrácených úvazků.

Péče blízké osoby dává seniorovi pocit jistoty a bezpečí. Poskytuje nepostradatelnou emocionální podporu. Laický pečující je pro nás součástí týmu a vážíme si jejich práce.

Chcete se na něco zeptat nebo máte nápad?

Napište nám na stachova@krasapomoci.cz nebo volejte 724 813 377.

Těšíme se na spolupráci

ŽÁDOST O GRANT

*povinná pole

Koho podporujeme v roce 2018?

Mezi těchto 13 partnerů jsme v roce 2018 rozdělili 500 000 Kč.

 • Spokojený domov – Mnichovo Hradiště
 • DC Adra – Brno
 • DC Adra – Havířov/Ostrava
 • DC Adra – České Budějovice
 • Domácí hospic Vysočina – Nové Město na Moravě
 • Charita Šternberk – Šternberk
 • Domov Sue Ryder – Praha
 • Cesta domů – Praha
 • AkSen – Praha
 • Maltézská pomoc – Praha
 • Tyflocentrum – Ústí nad Labem
 • Resident 2000 – Dačice
 • Centrum Ententyky – Slavkov u Brna